Lab FSE

Va rugam tineti seama de urmatorul REGULAMENT de desfasurare a laboratorului de FIS:

In cadrul laboratorului de FIS vor fi notate 2 elemente:

1. Verificarea pe parcurs a cunostintelor acumulate la orele de laborator prin sustinerea unui numar de 5 (cinci) teste, efectuate in timpul orelor de laborator din saptamanile 4, 6, 8, 9 si 10. Fiecare test va fi punctat cu o nota intre 0 si 10, iar la finalul semestrului nota pentru activitatea pe parcurs va fi calculata ca media aritmetica a celor 5 note obtinute la teste. Pentru a promova laboratorul, nota activitatii pe parcurs (media aritmetica mentionata anterior) trebuie sa fie mai mare sau egala cu nota cinci (>=5).

2. Dezvoltarea unui proiect, folosind bunele practici, instrumentele si tehnicile invatate in cadrul laboratorului. Proiectul va fi notat de catre asistenti cu un punctaj intre 0 si 2 puncte, care se va adauga la nota activitatii pe parcurs (media aritmetica a celor 5 teste), doar in cazul in care nota la activitatea pe parcurs este >=5. Detaliile despre proiect va vor fi comunicate de catre asistenti. Proiectele vor fi dezvoltate in echipe de cate 2 studenti si vor fi sustinute in saptamana 14. Pe parcursul semestrului, mai exact in saptamanile 7 si 13, veti avea termene de livrare ale unor stadii intermediare la proiect. Nu se vor accepta proiecte la care nu au fost prezentate stadiile intermediare din saptamanile 7 si 13. Nerealizarea sau neprezentarea proiectului nu poate atrage dupa sine nicio penalizare la nota finala a laboratorului. Proiectul poate doar sa mareasca nota finala a laboratorului.

Nota finala a laboratorului este calculata ca media aritmetica a celor 5 teste sustinute, iar daca media aritmetica este >=5 se vor adauga potentialele puncte obtinute din prezentarea proiectului.

In situatii exceptionale: Recuperarea testelor de pe parcursul semestrului nu este posibila decat daca exista motive foarte bine intemeiate si dovedite (prin acte de internare, adeverinte medicale, etc). Daca este cazul, in saptamana 12 se poate recupera un singur test. Daca se lipseste nemotivat in saptamanile in care se dau teste, notele pentru testele respective vor fi 0. Un test odată susținut nu poate fi repetat (nu exista mariri ale notelor de la teste).

Regulament 2023