Exams

Observatii

  • Rezultatele se transmit pe https://cv.upt.ro
  • Aveti obligatia ca la examen sa va legitimati prin carnetul de student / act de identitate cu poza
  • Eventuale echipamente electronice (ex. telefon mobil, tablete, etc.) trebuie inchise si puse conform cerintelor mentionate in sala de examen
  • In cazul unei prezentari exceptionale 4 decisa de Consiliul de Administratie pentru anii terminali, trebuie sa prezentati titularului disciplinei inainte de examen i) cererea vizata de catre decan si ii) chitanta aferenta platii taxei de examinare