next up previous contents
Next: Exemple rezolvate Up: Functii de biblioteca Previous: Functii matematice   Cuprins


Functii de conversie

Prezentam în tabelul 2.3 doua functii de conversie a unui sir de caractere într-o valoare întreaga, respectiv într-o valoare reala. Aceste functii sunt declarate în fisierul antet stdlib.h.


Tabela 2.3: Functii de conversie sir - valoare numerica
Prototip Efect
int atoi(char *s); converteste sirul s într-o valoare întreaga
double atof(char *s); converteste sirul s într-o valoare reala
Cristian Gavrila 2001-10-02