next up previous contents
Next: Functii de conversie Up: Functii de biblioteca Previous: declarate în conio.h   Cuprins


Functii matematice

Functiile prezentate în tabelul 2.2 sunt declarate in fisierul antet math.h.


Tabela 2.2: Functii matematice din biblioteca math
Prototipul functiei Efect
double acos(double x); arccosinus de x
double asin(double x); arcsinus de x
double atan(double x); arctangenta de x
double atan2(double y, double x); arctangenta de y/x
double ceil(double x); cel mai mic intreg mai mare sau egal cu x
double cos(double x); cosinus de x
double exp(double x); exponentiala $e^x$
double fabs(double x); valoarea absoluta a lui x
double floor(double x); cel mai mare intreg mai mic sau egal cu x
double log(double x); ln de x
double log10(double x); lg de x
double pow(double x, double y); x la puterea y
double sin(double x); sinus de x
double sqrt(double x); radicalul lui x
double tan(double x); tangenta lui xnext up previous contents
Next: Functii de conversie Up: Functii de biblioteca Previous: declarate în conio.h   Cuprins
Cristian Gavrila 2001-10-02