next up previous contents
Next: Probleme propuse Up: Functii de biblioteca Previous: Functii de conversie   Cuprins


Exemple rezolvate

 1. Sa se scrie un program care citeste o succesiune de linii ce contin date calendaristice în formatul: zi/luna/an. Se cere sa se afiseze liniile scrise corect conform formatului specificat anterior.

  #include <stdio.h>
  
  void main(void)
  {
    char linie[80];
    int zi, luna, an;
  
    while (gets(linie)!=NULL)
     if (sscanf(linie, "%d/%d/%d", &zi, &luna, &an)==3)
       printf("%s\n", linie);
  }
  

 2. Sa se realizeze programul care citeste o secventa de numere reale, terminata cu Ctrl-Z si afiseaza dupa fiecare citire suma valorilor absolute citite pâna în acel moment. Afisarea sumei se face cu o precizie de 3 cifre zecimale.
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  
  void main(void)
  {
    double suma=0, valoare;
      
    while(1)
    {
     printf("\nDati un numar: ");
     if (scanf("%lf", &valoare)==EOF) break;
       printf("\t %.3lf\n", suma+=fabs(valoare));
    }
  }
  
  Observatie: Unii autori recomanda, pe cât posibil, evitarea unei bucle while(1) si iesirea prin instructiunea break, deoarece prin aceasta practica se distruge lizibilitatea programelor. Conditia de iesire din bucla e bine sa apara ca si conditie pentru while, chiar daca aceasta înseamna lungirea cu 2-3 linii a secventei.

 3. Se citeste de la tastatura un text terminat cu Ctrl-Z. Se cere sa se afiseze toate numerele întregi continute în text.
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <ctype.h>
  #define N  15
  
  void main(void)
  {
    char c;    /* caracterul citit la un moment dat */
    char s[20];  /* buffer cu caract. ce compun un numar */
    int numere[N]; /* tablou cu numerele citite */
    int i=0, j=0;
  
    c=getchar();
    while (c!=EOF)
      
    if (isdigit(c)) /* incepe un numar */
    {
     i=0;
     s[i++]=c;
     while (isdigit(c=getchar()))
       s[i++]=c;
     s[i]='\0';
     numere[j++]=atoi(s);
    }
    else
     c=getchar();
  
    /* afisarea numerelor */
    for (i=0; i<j; i++)
     printf("\n %6d", numere[i]);
  }
  
  Observatie: Pentru a testa daca un caracter este cifra s-a folosit functia isdigit() declarata în fisierul antet ctype.h (va fi prezentata în capitolele urmatoare). Dupa ce s-au citit caracterele corespunzatoare unui numar, folosind functia atoi se face conversia în numarul întreg corespunzator. Numerele întâlnite în cadrul textului se memoreaza în tabloul numere.


next up previous contents
Next: Probleme propuse Up: Functii de biblioteca Previous: Functii de conversie   Cuprins
Cristian Gavrila 2001-10-02