next up previous contents
Next: Functii matematice Up: Functii de intrare-iesire Previous: declarate în stdio.h   Cuprins


declarate în conio.h

getch

Prototip:

int getch(void);

Efect: citeste un caracter de la tastatura fara sa-l afiseze pe ecran; returneaza caracterul citit.getche

Prototip:

int getche(void);

Efect: citeste un caracter de la tastatura si-l afiseaza pe ecran; returneaza caracterul citit.ungetch

Prototip:

int ungetch(int c);

Efect: reinsereaza caracterul c în buffer-ul tastaturii, astfel încât urmatorul caracter care va fi citit este cel reinserat.Cristian Gavrila 2001-10-02