Lucrarea 2

Limbaju dBase. Expresii. Operatori. Functii.

 1. Tipuri de date, constante, variabile, câmpuri

Exemplu:
Character - 'z', 'CASA', "ADRESA"
Date - {02/10/89}
Numeric - 34, -567.4, 0.18234
Float - 4.6E+4 (46000)
Logical - .T., .t., .F., .f., .Y., .y., .N.,.n.

Exemplu:
cNume = 'Ionescu'
sau
STORE 'Ionescu' TO cNume

2. Operatori, expresii
Precedenta la aplicarea acestor operatori se stabileste în felul urmator:
->
.
NEW
+, - (operatori unari)
**, ^
*, /
+, - (adunare, scadere)
=, <>, #, <, >, <=, >=, $
.NOT., .AND., .OR.

Exemplu:
? 'POPESCU ' + 'RADU'
a = 100
? a*4+12
a = a*(4+12)
DISPLAY MEMORY
? DATE()-{01/01/2001}
SET EXACT ON
? 'POPESCU' = 'POP'
SET EXACT OFF
? 'POPESCU' = 'POP'

3. Functii de biblioteca Visual dBase

Exemplu:
cDen = "Facultatea de Automatica si Calculatoare"
nPoz = AT (" " , cDen)
? LEFT(cDen, nPoz-1)
nPoz1 = AT(" ", cDen,2)
? SUBSTR (cDen, nPoz +1, nPoz1 - nPoz - 1)
? STUFF (cDen, nPoz + 1, nPoz1 - nPoz - 1, "pentru")

a = "nI > 3"
nI = 5
? a
? &a

4. Probleme propuse
P1. Studiati în documentatia interactiva (Help) sintaxa completa a functiilor prezentate precum si efectul comenzilor de tip SET.

P2. Rulati exemplele prezentate în acest capitol.

P3. Scrieti si rulati o secventa de instructiuni care sa afiseze ora curenta si unghiurile în grade ale aratatoarelor (pentru ore, minute, secunde) unui ceas mecanic care afiseaza aceasta ora.

P4. Se vor initializa doua variabile:
cSir = "Buna X. Astazi este data de Y, ora Z." si cNume = "Ionescu"
Sa se compuna si sa se afiseze sirul în care X, Y si Z sunt înlocuite de numele din cNume, data si, respectiv, ora curenta.

P5. Cititi cu ajutorul comenzii ACCCEPT diverse conditii sau instructiuni si apoi rulati comenzile, respectiv afisati conditiile prin macrosubstitutie.
ACCEPT "Expresia: " TO exp
? &exp
&exp


 
 

s.l. dr. ing. Dan Pescaru '2004