Lucrarea 1

Interfata sistemului Visual dBase. Fisiere de date.

1. Sistemul Borland Visual dBase 5.5
2. Elementele interfetei
3. Utilizarea sistemului de documentare (help).
4. Fisiere de date.


Exemplu:
Pentru gestiunea studentilor unei facultati este necesara o tabela STUD.DBF care sa contina informatiile: cod student, nume student, adresa, data nasterii, bursa si daca este casatorit sau nu. Creati aceasta tabela si adaugati 10 inregistrari de test.


5. Comenzi de lucru cu tabele.
6. Probleme propuse

P1. Sa se creeze tabela STUD propusa în exemplul din acest capitol. Dupa creare modificati structura tabelei astfel încât câmpul bursa sa permita 10 pozitii numerice.

P2. Adaugati 7 înregistrari în tabela creata la punctul anterior. Folositi atât comanda APPEND cât si INSERT si BROWSE. Folositi comenzile EDIT si BROWSE pentru a modifica datele din înregistrari.

P3. Rulati in linia de comanda urmatoarea secventa de program si observati efectele instructiunilor:
USE stud
DISP STRU && prescurtare pentru DISPLAY STRUCTURE
LIST
LIST nume, adresa
GO TOP
DISPLAY
SKIP
DISPLAY
EDIT 3
BROWSE
GO 4
DELETE NEXT 2
SET DELETE ON
LIST
SET DELETE OFF
LIST
RECALL ALL
LIST
DELETE RECORD 3
LIST
USE STUD EXCLUSIVE
PACK
LIST

 
 

s.l. dr. ing. Dan Pescaru '2004