Lucrarea 13

Visual dBase - Local SQL.

1. Elemente de algebra relationala.

2. Normalizarea unei baze de date relationale.

3. Limbajul SQL.

4. Implementarea Visual dBase Local SQL.

Exemplu:
   Se vor considera existente tabelele Stud.dbf si Masini.dbf din capitolele anterioare.
Selectia studentilor cu bursa mai mare de o anumita valoare:

nBMin = 0
SELECT * FROM Student WHERE bursa>:nBMin
LIST
USE

Selectia alfabetica a studentilor nascuti dupa 01.01.1981:

SELECT * FROM stud WHERE data_n<"01/01/1998" ORDER BY nume
LIST
USE


   Selectia informatiilor despre studentii care au masini în ordinea producatorului masinii:

SELECT s.nume, m.nrm, m.marca, m.tip ;
FROM stud s, masini m ;
WHERE s.cods=m.cods ;
ORDER BY m.marca
LISE
USE

   Afisarea bursei minime, maxime, medii si a sumei totale a burselor pentru toti studentii:

SELECT min(bursa),max(bursa),avg(bursa),sum(bursa) FROM stud
LIST
USE
Afisarea numarului de studenti si a sumei pentru fiecare tip de bursa, exceptând studentii nebursieri:
SELECT bursa, count(cods),sum(bursa) ;
FROM stud ;
GROUP BY bursa HAVING bursa>0
LIST
USE

5. Probleme propuse

P1. Rulati exemplele prezentate în acest capitol.

P2. Proiectati un formular de vizualizare studenti dupa tipul (valoarea) bursei. Selectia datelor se va face prin comada SELECT din Local SQL. 
 

s.l. dr. ing. Dan Pescaru '2004