home 
news 
thread sync 
sync problems 
project intro 
assignment 1 
assignment 2 
assignment 3 
resources 
examples 
rules 
submit howto 
   
 

Regulament de desfasurare

 1. Partea aplicativa a materei "Sisteme de Operare 2" este formata din doua parti: lucrari de laborator si proiect.
 2. Lucrarile de laborator, 3 la numar, vor fi efectuate si predate in timpul orelor de laborator. Studentii se vor prezenta la lucrarile de laborator cu semigrupa din care fac parte. Lucrarile vor fi efectuate individual. In cazul exceptional in care nu exista suficiente statii de lucru, studentii se vor grupa maxim cite doi.
 3. Fiecare lucrare de laborator va fi notata intre 1 si 10, individual, in urma intrebarilor de la predarea lucrarii. Predarea lucrarii incepe nu mai tirziu de 30 de minute inainte de pauza.
 4. Recuperarea laboratoarelor se face conform regulamentului universitatii, cu alte formatii de studiu care efectueaza aceeasi lucrare de laborator, in limita locurilor disponibile. Va fi stabilita, daca este cazul, o data pentru recuperare in regim cu taxa, conform regulamentului.
 5. Proiectul va fi efectuat in timpul orelor de laborator, in afara lor (acasa) sau combinat, la alegere. Pentru prezentarea proiectului (saptamina 5) si pentru data limita de predare (saptamina 14), studentii se vor prezenta cu echipa din care fac parte - vezi mai jos.
 6. Echipe.
  • In cadrul fiecarei formatii de studiu (semigrupa), se vor forma echipe pentru efectuarea proiectului.
  • Echipele vor fi compuse din 4 persoane. In cazul in care acest lucru nu este posibil se accepta echipe de 3 persoane.
  • Echipele trebuie sa fie aceleasi cu cele formate la laboratorul materiei SPRC.
  • Fiecare echipa va avea un nume si un lider. Liderul este cel care discuta cu cadrul didactic problemele administrative (componenta, ziua si ora in care participa echipa la laborator etc.). Liderul va informa echipa (si membrii echipei sint datori sa se informeze) despre chestiunile stabilite.
  • Echipa va fi anuntata (de catre lider) prin e-mail la adresa:
   so2_sprc *at* cs *dot* upt *dot* ro
   pana cel tarziu vineri, 29 februarie 2008, ora 23:59:59 EEST, printr-un mesaj avind in cimpul "Subject:" textul "[SO2_SPRC] Echipa nume-echipa". In continutul mesajului se va da: componenta echipei (numele si grupa fiecarui membru) si pozitia din orar la care echipa va veni la laborator.
   Exemplu:
    
   From: Ion Ionescu <ii5678@cs.upt.ro>
   To: so2_sprc@cs.upt.ro
   Subject: [SO2_SPRC] Echipa echipa_minune
    
   Membrii echipei si subgrupele din care fac parte:
   Ion Ionescu 3/2
   Sorin Sorescu 3/2
   Ana Ipatescu 3/2
   Florin Florescu 3/2
    
   Lider:
   Ion Ionescu
    
   Echipa se va prezenta la laborator:
   grupa 3/2
    

   Apasati aici pentru a trimite mesajul imediat, in formatul cerut.

  • Se accepta in componenta unei echipe, prin exceptie, maxim un membru dintr-o alta formatie de studiu (semigrupa), in limita numarului de studenti din semigrupa. Cu alte cuvinte, "externii" trebuie sa faca schimb cu alti studenti din alte semigrupe.
  • O echipa a carei membri sunt toti din formatia de studiu din ziua/ora la care s-au inscris este automat acceptata. Echipele mixte vin in ziua/ora la care majoritatea membrilor au laborator, pe toata durata semestrului.
  • Studentii a caror situatie, din punct de vedere al echipelor, nu s-a lamurit pina in saptamina a 2-a, pot fi plasati in echipe in mod implicit de catre cadrul didactic, functie de situatia echipelor semigrupei respective.
  • Studentii recontractanti vor forma echipe proprii. Nu se accepta echipe mixte cu studenti "la zi" si recontractanti, datorita faptului ca acestia din urma vor trebui sa-si incheie activitatea de laborator mai devreme (fiind anul 5). Pentru exceptii, se discuta cu cadrul didactic.
  • Studentii se vor prezenta la laborator cu echipa din care fac parte (daca nu se stabileste in alt mod cu cadrul didactic).
 7. Proiectele date vor fi prezentate oricind dupa saptamina a 5-a, dar cel tirziu pina la data specificata in tabelul cu planificarea pe saptamani, in ziua/ora corespunzatoare echipei.
 8. Proiectele sunt efectuate de catre fiecare echipa in parte. Notarea se face per echipa, dar notele se pot diferentia si per student, functie de contributia fiecaruia si de raspunsurile date la intrebari in momentul predarii, acolo unde este cazul.
 9. Toti membri echipei trebuie sa fie prezenti la predarea unui proiect. Acesta va fi depus prin e-mail inainte de sustinerea sa. Vezi regulile de predare.
 10. Depunerea proiectului prin e-mail este necesara dar nu suficienta. Proiectul trebuie sustinut de catre intreaga echipa.
 11. Avind in vedere ca proiectul poate fi depus/sustinut pina la o data limita si nu doar la o data fixata, activitatea de proiect NU SE RECUPEREAZA.
 12. Prin exceptie membrii care au absenta motivata (in conditiile precizate mai jos) pentru data la care echipa preda proiectul vor sustine proiectul in primul laborator de dupa incetarea perioadei motivate. Pentru situatii exceptionale se va stabili, de comun acord, o solutie. Notarea celorlalti membri ai echipei nu este afectata de o astfel de situatie.
 13. Absentele motivate, pentru cazuri de boala sau alte motive intemeiate, se acorda de catre decanat, in scris. Cadrul didactic nu are competenta de a motiva absente.
 14. Ponderile pentru nota finala pe activitatea pe parcurs:
  10% - din oficiu (nota 1)
  15% - lucrarea 1
  15% - lucrarea 2
  60% - proiect
 15. Notarea proiectului se va face in felul urmator. Fiecare proiect primeste o nota Np, in care vor fi folosite ponderile (aproximative):
  30% - forma predarii si evaluarea proiectului 70% - sustinerea proiectului -- nota echipei
  In urma sustinerii, fiecare student va primi o nota Ns care va fi un procent de minim 50% maxim 100% din Np.
 16. Nota finala se calculeaza cu doua zecimale. Promovarea activitatii de laborator se face cu nota 5,00. Nota pe activitatea la laborator nu se incheie in cazul in care, dupa ultima saptamana de scoala, nu s-au predat toate lucrarile si proiectul.
 17. Frauda sau tentativa de frauda se pedepseste cu nota 1 la laborator si/sau propunerea de exmatriculare.