next up previous contents
Next: Link-editare Up: Etapele compilarii unui program Previous: Preprocesarea   Cuprins


Compilarea

În faza de compilare, codul sursa al programului este transformat în cod obiect (un cod intermediar specific compilatorului de C). Dupa compilare, se creeaza un fisier cu acelasi nume, dar cu extensia .obj. În aceasta faza sunt semnalate posibilele erori sintactice din codul sursa.Cristian Gavrila 2001-10-02