next up previous contents
Next: Structurarea programelor C pe Up: Etapele compilarii unui program Previous: Compilarea   Cuprins


Link-editare

Linkeditare (editarea legaturilor) "leaga" între ele mai multe fisiere obiect si creaza fisierul executabil. Aceasta faza este importanta pentru programe structurate pe mai multe fisiere, dar si pentru programe constând dintr-un singur fisier (pentru legarea fisierelor obiect ale bibliotecilor de functii specificate prin #include).Cristian Gavrila 2001-10-02