next up previous contents
Next: Compilarea Up: Etapele compilarii unui program Previous: Etapele compilarii unui program   Cuprins


Preprocesarea

Preprocesarea este prima faza în obtinerea codului executabil. În aceasta etapa au loc anumite transformari asupra codului sursa, rezultând un fisier intermediar tot în limbajul C.

Principalele operatii care au loc în aceasta faza sunt prelucrarea directivelor de preprocesare (liniile care încep cu caracterul #): expandarea macrodefinitiilor si includerea fisierelor.

Expandarea macrodefinitiilor presupune înlocuirea textuala a macro-ului cu valoarea asociata. De exemplu, pentru definitia
#define MAX 10
se va înlocui în textul sursa fiecare aparitie a sirului MAX cu numarul 10.

În faza de includere a fisierelor, toate fisierele specificate de directivele #include vor fi incluse textual în codul sursa al programului. În paragrafele urmatoare vor fi prezentate anumite reguli generale referitoare la continutul fisierelor incluse.Cristian Gavrila 2001-10-02