next up previous contents
Next: Probleme rezolvate Up: Operatii asupra fisierelor Previous: Transferul caracterelor si al   Cuprins


Citirea si scrierea cu format

int fscanf(FILE *fp, const char *format [, adresa, ...]);

citeste date din fisierul fp, conform formatului specificat; returneaza numarul câmpurilor de intrare pentru care citirea, conversia si memorarea s-au efectuat corect sau EOF daca s-a întâlnit sfârsitul fisierului.int fprintf(FILE *fp, const char *format [, argum...]);

scrie date, conform formatului în fisierul fp; returneaza numarul de octeti transferati sau EOF în caz de eroare.Cristian Gavrila 2001-10-02