next up previous contents
Next: Probleme propuse Up: Prelucrarea fisierelor Previous: Citirea si scrierea cu   Cuprins


Probleme rezolvate

 1. Sa se scrie un program care afiseaza lungimea celei mai lungi linii din fisierul text TEST:
  /*------------------------------------------------*/
  /*                        */
  /* afiseaza lungimea lg_max a celei mai lungi   */  
  /*      linii a fisierului          */
  /*                        */
  /*------------------------------------------------*/
  
  #include <stdio.h>
  
  void main(void)
  {
   FILE *f;
   char c;
   int lg_max, lg_curenta;
  
   lg_max=lg_curenta=0;
  
   if (!(f=fopen("TEST", "r")))
   {
    puts("Fisierul TEST nu poate fi deschis");
    return;
   }
  
   while ((c=getc(f))!=EOF)
    if (c=='\n')
    {
     if (lg_max<lg_curenta)
      lg_max = lg_curenta;
     lg_curenta = 0;
    }
    else
     lg_curenta++;
  
   fclose(f);
   printf ("\nLinia cea mai lunga are lungimea %d", lg_max);
  }
  
 2. Sa se scrie un program care copiaza un fisier binar sursa în alt fisier binar destinatie.
  /*---------------------------------------*/
  /*                    */
  /* copiaza continutul unui fisier binar */
  /*    in alt fisier binar      */
  /*                    */
  /----------------------------------------*/
  
  #include <stdio.h>
  
  void main(void)
  {
   FILE *fs, *fd;
   char c;
  
   if ((fs=fopen("sursa", "rb"))==NULL)
   {
    fprintf(stderr, "Fisierul sursa nu poate fi deschis\n");
    return;
   }
  
   if ((fd=fopen("dest", "wb"))==NULL)
   {
    fprintf(stderr, "Fisierul dest nu poate fi deschis\n");
    return;
   }
  
   c=getc(fs);
   while (!feof(fs))
   {
    putc(c, fd);
    c=getc(fs);
   }
   
   fclose(fs);
   fclose(fd);
  }
  
 3. Sa se realizeze un program care pastreaza evidenta unei grupe de studenti. Datele despre studenti (numele, vârsta, media) se pastreaza sub forma unui fisier text. Programul trebuie sa permita urmatoarele optiuni:
  /*----------------------------------------------*/
  /*                       */   
  /*  evidenta unei grupe de studenti      */   
  /*                       */   
  /*----------------------------------------------*/
  
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <ctype.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #define LNUME 20 /* lungimea maxima a numelor */
  
  typedef struct 
  {
   char nume[LNUME];
   int varsta;
   float medie;
  } student;
  
  char fisier[13];  /* numele fisierului */
  
  /*---------------------------------------------------*/
  /*                          */
  /* adauga datele unui nou student in fisier     */
  /*                          */
  /----------------------------------------------------*/
  
  void AdaugStudent(void)
  {
   FILE *f;
   student s;
  
   if (!(f=fopen(fisier, "at")))
   {
    puts("\nFisierul nu poate fi deschis.");
    return;
   }
  
   printf("\nNumele, varsta, media: ");
   scanf("%s %d %f", s.nume, &s.varsta, &s.medie);
  
   fflush(stdin); /* se goleste buffer-ul tastaturii */
   fprintf(f, "%20s %2d %6.2f\n", s.nume, s.varsta, s.medie);
   fclose(f);
  }
  
  /*-------------------------------------------*/
  /*                      */
  /* afiseaza datele tuturor studentilor   */
  /*                      */
  /*--------------------------------------------*/
  
  void ListezStudenti(void)
  {
   FILE *f;
   student s;
  
   if (!(f=fopen(fisier, "rt")))
   {
    puts("\nFisierul nu poate fi deschis.");
    return;
   }
  
   while(fscanf(f,"%s %d %f",s.nume,&s.varsta,&s.medie)!=EOF)
    printf("\n%-20s %-2d %-6.2f\n",s.nume,s.varsta,s.medie);
  
   fclose(f);
  }
  
  
  /*-----------------------------------------------*/
  /*                        */
  /*      modifica datele studentului    */
  /*  al carui nume se citeste in variabila n  */
  /*                        */
  /*-----------------------------------------------*/
  
  void ModificStudent(void)
  {
   int gasit=0;
   FILE *f;
   student s;
   char n[LNUME]; /* numele studentului ale */
           /* carui date se vor modifica */
  
   if (!(f=fopen(fisier, "r+t")))
   {
    puts("Fisierul nu poate fi deschis.");
    return;
   }
  
   printf("\nNume student: ");
   fgets(n, LNUME, stdin);
  
   while(fscanf(f,"%s %d %f",s.nume,&s.varsta,&s.medie)!=EOF)
    if (!strcmp(n,s.nume))
    { /* studentul a fost gasit, se afiseaza datele sale */
     printf("%-20s %-2d %-6.2f\n",s.nume,s.varsta,s.medie);
     gasit=1;
     break;
    }
  
   if (!gasit)
    printf("\nStudentul %s nu exista in fisier.", n);
   else
   {
    printf("\nNumele, varsta, media: ");
    scanf("%s %d %f", s.nume, &s.varsta, &s.medie);
    fflush(stdin);
    
    /* pozitionare la inceputul inregistrarii */
    fseek(f, -30, SEEK_CUR); 
  
    fprintf(f,"%20s %2d %6.2f\n", s.nume, s.varsta, s.medie);
   }
   
   fclose(f);
  }
  
  /*----------------------------------*/
  /*                 */
  /*  afiseaza meniul programului  */
  /*                 */
  /*----------------------------------*/
  
  void AfisezMeniu(void)
  {
   puts("\na, A ---- adaugare student");
   puts("m, M ---- modificare date student");
   puts("l, L ---- listare studenti");
   puts("x, X ---- parasire program");
  }
  
  void main(void)
  {
   char opt;
  
   puts("Nume fisier: ");
   fgets(fisier, 13, stdin);
  
   while (1)
   {
    AfisezMeniu();
    opt=tolower(getche());
   
    switch(opt)
    {
    case 'a':
     AdaugStudent(); break;
    case 'm':
     ModificStudent(); break;
    case 'l': 
     ListezStudenti(); break;
    case 'x':
     exit(0);
    default:
     puts("Comanda eronata\n");
    }
   }
  }
  
  Se observa ca cele trei operatii principale efectuate asupra fisierului: adaugare, listare si modificare sunt implementate în trei functii distincte.

  Functia adauga înscrie în fisier datele unui student sub forma unei înregistrari de 30 de octeti (20 pentru nume, 1 spatiu, 2 pentru vârsta, 1 spatiu, 6 pentru medie). Acest lucru este folosit în functia modifica când se repozitioneaza indicatorul de pozitie în fisier la începutul înregistrarii care urmeaza a fi modificata.


next up previous contents
Next: Probleme propuse Up: Prelucrarea fisierelor Previous: Citirea si scrierea cu   Cuprins
Cristian Gavrila 2001-10-02