next up previous contents
Next: Citirea si scrierea cu Up: Operatii asupra fisierelor Previous: Citirea si modificarea indicatorului   Cuprins


Transferul caracterelor si al sirurilor de caractere

int getc(FILE *fp);

returneaza urmatorul caracter citit din fisierul fp sau EOF daca se întâlneste sfârsitul fisierului.int ungetc(int c, FILE *fp);

repune caracterul c în zona tampon corespunzatoare fisierului de intrare fp.int putc(int c, FILE *fp);

înscrie caracterul c în fisierul fp; în caz de eroare returneaza EOF.char *fgets(char *s, int n, FILE *fp);

citeste maxim n-1 caractere din fisierul fp sau pâna la ''$\backslash$n'' inclusiv, le depune în s, adauga la sfârsit ''$\backslash$0'' si returneaza adresa sirului s; în caz de eroare întoarce valoarea NULL.int fputs(const char *s, FILE *fp);

scrie sirul s în fisier, fara caracterul ''$\backslash$0''; în caz de eroare întoarce valoarea EOF.Cristian Gavrila 2001-10-02