next up previous contents
Next: Transferul caracterelor si al Up: Operatii asupra fisierelor Previous: Alte functii referitoare la   Cuprins


Citirea si modificarea indicatorului de pozitie

int fgetpos(FILE *fp, long int *poz);

înscrie valoarea indicatorului de pozitie în variabila adresata prin pointerul poz si returneaza 0 în caz de succes.int fsetpos(FILE *fp, const long int *poz);

atribuie indicatorului valoarea variabilei indicata prin pointerul poz si returneaza valoarea 0 în caz de succes.int fseek(FILE *fp, long offset, int whence);

repozitioneaza indicatorul fisierului la valoarea whence+offset; whence poate avea urmatoarele valori:

SEEK_SET
= 0 - început de fisier
SEEK_CUR
= 1 - pozitie curenta
SEEK_END
= 2 - sfârsit de fisierCristian Gavrila 2001-10-02