next up previous contents
Next: Citirea si modificarea indicatorului Up: Operatii asupra fisierelor Previous: Deschiderea/închiderea fisierelor   Cuprins


Alte functii referitoare la fisiere

int feof(FILE *fp);

returneaza o valoare nenula daca s-a întâlnit sfârsitul de fisier la ultima operatie de intrare si 0 în caz contrar.int fflush(FILE *fp);

determina golirea buffer-ului unui fisier.Cristian Gavrila 2001-10-02