Regulament de Desfasurare a Laboratorului de LFT+PT
seria 2001/2002