Masina virtuala Anexa A
Generarea codului virtual
Functii pentru generarea de cod

Functiile pentru generarea de cod realizeaza completarea tabelei de cod TAB_COD cu instructiuni ale limbajului virtual, date ca parametri.

La o executie, o functie de generare de cod depune in TAB_COD o instructiune virtuala. Ca parametri ai functiei trebuie sa se furnizeze codul instructiunii virtuale si eventualele argumente ale acesteia.

In cele ce urmeaza vom considera ca avem o singura functie de generare, numita GEN, care accepta numar variabil de parametri, iar explicatiile vor fi axate pe limbajul virtual din Anexa C. In acest caz, exemple de apeluri ale functiei GEN ar putea fi:

GEN (OUT)

GEN (CALL, adr_salt, nr_param, nivel)


Forma concreta de implementare a functiei GEN depinde de limbajul in care se scrie compilatorul. Cateva solutii posibile:

Indiferent de forma de implementare, comportamentul unei functii de generare de cod este cel descris mai jos:
procedure GEN(cod, arg1, arg2, . . . , argn) is
TAB_COD[ICOD] = cod
TAB_COD[ICOD + 1] = arg1
TAB_COD[ICOD + 2] = arg2
. . .
TAB_COD[ICOD + n] = argn
ICOD = ICOD + n + 1
end GEN


Variabila ICOD este o variabila globala a compilatorului (v. Lucrarea nr.8), ea indicand in orice moment prima intrare libera din TAB_COD. La initializarea variabilei ICOD se tine cont ca primele locatii din TAB_COD urmeaza sa contina informatii necesare executivului. In cazul masinii virtuale definite in Lucrarea nr.10 numarul acestor locatii este 3.

Obs: a nu se confunda variabila ICOD cu registrul NI; desi ambele joaca rol de indice in TAB_COD, ICOD este utilizata doar de compilator in procesul de completare a tabelei de cod (ea nici nu este vizibila in executiv), in timp ce NI este utilizat doar de executiv (nu este vizibil in compilator) pentru a parcurge tabela gata completata . ICOD baleiaza intrarile tabelei de cod in ordine fizica, pe cand NI evolueaza conform ordinii logice a instructiunilor programului

Exemple de apeluri ale functiei GEN

Modul in care se apeleaza functia GEN va fi ilustrat cu ajutorul marcajelor inserate in productii, pentru fiecare tip de instructiune a limbajului sursa dat in Anexa B. Integrarea rutinelor corespunzatoare marcajelor cu analizorul sintactico-semantic se realizeaza dupa modelul prezentat in Anexa D.

In rutinele ce vor fi prezentate mai jos se va evidentia doar partea de generare de cod, presupunandu-se ca verificarile semantice (de domeniu si de tipuri) sunt deja incluse in compilator.
 

Atribuiri
 

Instr_atrib -> Variabila :=Expresie
Variabila -> identificator1 |
      identificator2[Expresie2|

      identificator3. identificator4

loc1 = Cauta _TS (identificator1)
if TS[loc1].CLASA = 'nume de functie'  then
GEN(LODA,VNIVEL,TS[loc1].ADREL)
else
GEN(LODA, TS[loc1].NIVEL, TS[loc1].ADREL)
endif
Obs:  in cazul in care membrul stang al unei atribuiri este un nume de functie, adresa lui se calculeaza fata de blocul curent din stiva de lucru (v. Anexa C, C.6).
 

*fie loc2 indicele intrarii din TS corespunzatoare lui identificator2
*genereaza secventa de verificare a indicelui
*genereaza secventa de incarcare a adresei elementului de tablou
Obs:  in acest punct, in faza de executie a programului, tocmai a avut loc evaluarea expresiei de la indice; deci, in varful stivei de lucru se afla rezultatul acestei expresii, rezultat pe care se bazeaza calculul adresei pentru elementele de tablou.
Secventa de verificare a indicelui este:
COPY
LODI  Insert_const( 'intreg', TS[loc2].IND_MIN)
LES
FJP  ICOD+4
ERR  nr_mesaj_depasire_limita_inferioara_indice
COPY
LODI Insert_const( 'intreg', TS[loc2].IND_MAX )
GRT
FJP  ICOD+4
ERR  nr_mesaj_depasire_limita_superioara_indice
Secventa de incarcare a adresei elementului de tablou este:
LODI  Insert_const( 'intreg', TS[loc2].IND_MIN )
SUB
LODA  TS[loc2].NIVEL TS[loc2].ADREL
ADD
*fie loc3 si loc4 indicii in TS unde se afla identificator3, respectiv identificator4
*genereaza secventa de incarcare a adresei campului de structura
Secventa de incarcare a adresei de camp este:
LODA TS[loc3].NIVEL TS[loc3].ADREL
LODI  Insert_const( 'intreg', TS[loc4].DEPLREC )
ADD
*fie tipv si tipe_1 tipurile determinate pentru Variabila, respectiv Expresie1
if tipv <> tipe_1 then
*genereaza secventa de conversie a valorii din varful stivei (valoarea expresiei)
endif
GEN(STO)
Tinand cont de restrictiile privitoare la tipuri, formulate in Lucrarea nr.9, rezulta ca singura situatie admisa in care tipv <> tipe_1 este cea in care tipv = 'real' si tipe_1 = 'intreg'. In consecinta, secventa de conversie este:
CONV 'real' 0


Conditii si expresii
 

Conditie ->Expr_logica |
     not Expr_logica 
Expr_logica -> Expr_rel |
Expr_logica Op_log Expr_rel 
Expr_rel -> Expresie1Op_rel Expresie2   |
    ( Conditie )
Expresie -> Termen1 |
   Expresie3Op_ad Termen2  
Termen -> Factor1 |
Termen3Op_mul Factor
Factor -> identificator1 |
Constanta |

identificator2[Expresie1] |

identificator3.identificator4 |

identificator5( Lista_expresii |

( Expresie )


Vom utiliza urmatoarele notatii:

if tipe_1 <> tipe_2 then
if tipe_1 = 'intreg' then
GEN(CONV, 'real', 1)
else
GEN(CONV, 'real', 0)
endif
endif
select Op_rel  of
> : GEN(GRT)
< : GEN(LES)
>= : GEN(GEQ)
<= : GEN(LEQ)
= : GEN(EQU)
<> : GEN(NEQ)
endselect
if tipe_3 <> tipt_2 then
if tipe_3 = 'intreg' then
GEN(CONV, 'real', 1)
else
GEN(CONV, 'real', 0)
endif
endif
ifOp_ad = op_plus then
GEN(ADD)
else
GEN(SUB)
endif


Ca si , dar se aplica operatiile de inmultire/impartire.
loc_1 = Cauta _TS(identificator1)
select TS[loc_1].CLASA of
'nume de constanta ':
GEN(LODI, TS[loc_1].VAL)
'nume variabila simpla ','nume parametru formal':
GEN(LOD, TS[loc_1].NIVEL, TS[loc_1].ADREL) (**)
'nume de functie':
*se procedeaza ca la  si 
endselect
 
GEN(LODI, atom.atribut )
Aici, atomul este o constanta, deci atributul completat de ALEX este indicele in TAB_CONST unde se afla valoarea constantei.
loc_2 = Cauta _TS(identificator2)
*genereaza secventa de verificare a indicelui
*genereaza secventa de incarcare a valorii elementului de tablou (**)
Incarcarea valorii elementului de tablou este realizata de secventa:
LODI  Insert_const('intreg', TS[loc_2].IND_MIN)
SUB
MVRX
LODX  TS[loc_2].NIVEL TS[loc_2].ADREL
loc_3 = Cauta _TS(identificator3)
loc_4 = Cauta _TS(identificator4)
*genereaza secventa de incarcare a valorii campului (**)
Secventa de incarcare a valorii campului de structura este:
LODI  Insert_const('intreg', TS[loc_4].DEPLREC)
MVRX
LODX  TS[loc_3].NIVEL TS[loc_3].ADREL
Obs: daca in procedura Factor se ajunge din Lista_expresii, adica este vorba despre un parametru de apel, iar parametrul respectiv este transmis prin adresa , in liniile notate cu (**) in loc de 'incarcare valoare' se va genera 'incarcare adresa'.

loc_5 = Cauta _TS(identificator5)
GEN(RBM, TS[loc_5].DIM_VAR, 2)
if TS[loc_5].ADR_START < 0 then
GEN(FCALL, loc_5, TS[loc_5].NR_PAR, TS[loc_5].NIVEL)
else
GEN(CALL,TS[loc_5].ADR_START,TS[loc_5].NR_PAR, TS[loc_5].NIVEL)
endif
Obs: se constata ca rutinele de generare de cod, in anumite cazuri, depind de contextul in care este tratat simbolul gramatical de care sunt atasate. Acest lucru se intampla mai ales la neterminalele care apar in secvente derivate din Expresie si Variabila. De aceea, acestor neterminale trebuie sa li se asocieze niste atribute (parametri) care sa indice contextul in care sunt folosite. De exemplu, daca Expresie apare ca element in lista de parametri a unui apel de subprogram, este nevoie sa se cunoasca numarul de ordine al expresiei in cadrul listei.


Blocuri de program
 

Program_sursa  -> program  identificator ; Bloc .

Bloc -> Sectiune_const Sectiune_var Sectiune_decl_subprog Instr_comp 

*initializare ICOD  si TAB_ERR
loc = ST_BLOC[VSTB]
if VNIVEL > 1 then
i = TS[loc].INCDOM
while  i < ICOD do
if TAB_COD[i] = FCALL and TAB_COD[i+1] = loc then
TAB_COD[i] = CALL
TAB_COD[i+1] = TS[loc].ADR_START
endif
*incrementeaza i cu n = (nr. argumentelor instr TAB_COD[i]) + 1
endwhile
else
*initializeaza primele 3 locatii din TAB_COD cu: TS[loc].ADR_START, TS[loc].DIM_VAR  si indicele primei locatii libere din TAB_ERR
endif
Obs: rutina de mai sus va fi apelata dupa ce a avut loc completarea campului TS[loc].ADR_START (v. Lucrarea 8).
 

if VNIVEL > 1 then
GEN(RET)
else
GEN(STOP)
endif


Instructiunea if
 

Instr_if  -> if Conditie then Instr Ramura_else

Ramura_else -> epsilon |

    else Instr 


et1 = ICOD
GEN(FJP, 0)
TAB_COD[et1 + 1] = ICOD
et2 = ICOD
GEN(UJP, 0)
TAB_COD[et1 + 1] = ICOD
TAB_COD[et2 +1] = ICOD

 

Instructiunea while
 

Instr_while  -> while Conditie do  Instr 

et1 = ICOD
et2 = ICOD
GEN(FJP, 0)
GEN(UJP, et1)
TAB_COD[et2 + 1] = ICOD


Instructiunea repeat

Se propune studentilor ca exercitiu.
 

Instructiunea for
 

Instr_for  -> for Variabila := Expresie1 Sens Expresie2 Pas do Instr 
Sens -> to |
       downto 
Pas -> epsilon |
     stepExpresie
Pentru instructiunea for generarea de cod corespunzatoare simbolului Variabila (contorul instructiunii) se face la fel ca pentru instructiunea de atribuire. In plus, insa, este necesar sa se retina indicele (indicii) din TS in care se afla simbolurile ce compun variabila.
 
GEN(STO) //initializare contor cu valoarea Expresie1
et1 = ICOD
GEN(COPI)
*genereaza secventa de incarcare a valorii variabilei contor
if sens = cheie_to then
GEN(GEQ)
else
GEN(LEQ)
endif
et2 = ICOD
GEN(FJP, 0) //la depasirea valorii Expresie2 se paraseste bucla
et3 = ICOD
et4 = ICOD
GEN(UJP, 0)
if et3 = et4  then
ICOD = et3 //daca nu exista clauza step se elimina instructiunea UJP de la
//adresa et3
else
TAB_COD[et3 + 1] = ICOD //completare argument instructiune UJP de la
//adresa et3 cu adresa de inceput a corpului buclei
endif
*genereaza secventa de incarcare a adresei variabilei contor
*genereaza secventa de incarcare a valorii variabilei contor
if et3 < et4  then
GEN(UJP, et5) //daca exista clauza step se sare la evaluarea lui Expresie3
TAB_COD[et4 + 1] = ICOD
else
GEN(LODI, Insert_const( 'intreg', 1))
endif
if sens = cheie_to then //secventa
GEN(ADD) //de
else //actualizare
GEN(SUB) //contor
endif //cu valoarea
GEN(STO) //pasului
GEN(UJP, et1) //salt la testul contor vs. Expresie2
TAB_COD[et2 + 1] = ICOD //completarea argumentului instructiunii FJP de la
//et2 cu adresa secv. de terminare bucla GEN(RED)


sens = atom


et5 = ICOD //adresa secv. de evaluare Expresie3


et4 = ICOD //daca exista clauza step se sare
GEN(UJP, 0) //la secventa de actualizare a contorului


Instructiunea read
 

Instr_read  -> read(Lista_variab)

Lista_variab  -> Variabila  |

  Lista_variab , Variabila  


Generarea de cod pentru Variabilase realizeaza ca si la instructiunea de atribuire. Vom nota cu tipv tipul determinat pentru variabila .

GEN(INP, tipv)
GEN(STO)


Instructiunea print
 

Instr_print  -> print(Lista_elem)

Lista_elem  -> Element | Lista_elem , Element

Element  -> Expresie   |

      const_sir  
GEN(OUT)


sir = atom.atribut
* l = lungimea sirului
for i = 1 . . do
GEN(LODI, Insert_const( 'caracter', sir[i] ))
GEN(OUT)
endfor


Instructiunea case
 

Instr_case  -> case   Expresie ofLista_altern end 
Lista_altern  -> Lista_ramuri |
   Lista_ramuri otherwise: Instr
Lista_ramuri -> Ramura  |
  Lista_ramuri  Ramura
Ramura ->   Lista_val :   Instr ;  
Lista_val  -> Constanta   |
        Lista_val , Constanta  
In cazul instructiunii case se impune de la inceput o limita maxima a numarului de alternative (ramuri). Acest lucru este practicat de altfel in limbajele dotate cu o asemenea instructiune, deoarece rezultatul expresiei care se testeaza poate apartine doar unui tip scalar (caracter, enumerare, intreg reprezentabil pe un octet), tip a carui cardinalitate, dupa cum se stie este limitata.

Vom utiliza urmatoarele notatii:

Desfasurarea lucrarii

Se vor implementa rutinele de generare a codului virtual, conform celor prezentate in paragraful de mai sus, si se vor atasa la compilatorul realizat in cadrul lucrarilor anterioare. Pentru adaugarea rutinelor la compilator se vor utiliza modelele prezentate in Anexa D.

Masina virtuala Anexa A