Regulament de Desfasurare a Laboratorului de TC
seria 2001/2002