next up previous contents
Next: Sursa programului Up: Tipul abstract arbore binar Previous: Parcurgerea arborilor binari   Cuprins


Problema rezolvata

Sa se realizeze un program care raspunde la urmatoarele comenzi:

''a'' - Se citeste o linie de forma:

identificator  numar

unde numar este un numar întreg. Ca rezultat, se retine în evidenta identificatorul împreuna cu numarul asociat lui.

''t'' - Se citeste o linie ce contine un identificator. Daca acesta apare în evidenta, se tipareste valoarea asociata lui; în caz contrar se tipareste un mesaj de eroare.

''s'' - Se citeste o linie ce contine un identificator si îl sterge din evidenta.

''l'' - Se tiparesc identificatorii din evidenta în ordine alfabetica împreuna cu valorile asociate lor.

''+'' - Se citesc doua linii, fiecare continând un identificator. În cazul în care ambii se afla în evidenta se tipareste suma lor. În caz ca unul sau ambii identificatori lipsesc din evidenta, se afiseaza un mesaj de eroare.

''-'' - Se citesc doua linii, fiecare continând un identificator. În cazul în care ambii se afla în evidenta se tipareste diferenta lor. În caz ca unul sau ambii identificatori lipsesc din evidenta, se afiseaza un mesaj de eroare.

''*'' - Se citesc doua linii, fiecare continând un identificator. În cazul în care ambii se afla în evidenta se tipareste produsul lor. În caz ca unul sau ambii identificatori lipsesc din evidenta se afiseaza un mesaj de eroare.

''/'' - Se citesc doua linii, fiecare continând un identificator. În cazul în care ambii se afla în evidenta se tipareste rezultatul împartirii lor. În caz ca unul sau ambii identificatori lipsesc din evidenta se afiseaza un mesaj de eroare.

''f'' - Se termina programul.Observatii:Subsections
next up previous contents
Next: Sursa programului Up: Tipul abstract arbore binar Previous: Parcurgerea arborilor binari   Cuprins
Cristian Gavrila 2001-10-02