next up previous contents
Next: Stergerea în arbori binari Up: Arbori binari Previous: Cautarea în arbori binari   Cuprins


Inserarea în arbori binari ordonati

Algoritmul de inserare a unui nod cu cheia x:

  1. daca arborele este vid, se creeaza un nod nou cu cheia x, care va fi radacina arborelui;
  2. daca cheia c a radacinii este egala cu x, inserarea se opreste fara a modifica arborele;
  3. daca x$<$c, se reia algoritmul pentru subarborele stâng;
  4. daca x$>$c, se reia algoritmul pentru subarborele drept;Cristian Gavrila 2001-10-02