next up previous contents
Next: Inserarea în arbori binari Up: Arbori binari Previous: Arbori binari   Cuprins


Cautarea în arbori binari ordonati

Algoritmul de cautare a unui nod dupa o cheie x:

  1. daca arborele este vid, cautarea se încheie fara succes;
  2. se compara cheia x cu cheia c a radacinii, daca x=c cautarea se încheie cu succes;
  3. daca x$<$c, se reia algoritmul în subarborele stâng;
  4. daca x$>$c, se reia algoritmul în subarborele drept.Cristian Gavrila 2001-10-02