next up previous contents
Next: Codul sursa Up: Liste liniare simplu înlantuite Previous: Aspecte ale implementarii listelor   Cuprins


Problema rezolvata

Sa se realizeze un program care raspunde la urmatoarele comenzi:

Observatie: Identificatorii sunt pastrati în tabela în mod ordonat.Subsections
next up previous contents
Next: Codul sursa Up: Liste liniare simplu înlantuite Previous: Aspecte ale implementarii listelor   Cuprins
Cristian Gavrila 2001-10-02