next up previous contents
Next: Operatii cu pointeri Up: Pointeri Previous: Pointeri   Cuprins


Introducere

Pointerii sunt variabile care contin adresa de memorie a unei alte variabile. Din aceste considerente, pointerii se numesc si variabile de adresa.

Presupunem ca avem o variabila de tip întreg numita entitate localizata la adresa de memorie 0x1000 (adresele sunt automat asigante variabilelor de catre compilator). Daca dorim sa referim aceasta variabila prin intermediul unui pointer entitate_ptr, atunci valoarea pointerului va fi 0x1000 (entitate_ptr = 0x1000), astfel spunem ca entitate_ptr "arata" spre variabila entitate (Pentru a se evita confuziile, se recomanda ca numele pointerilor sa aiba sufixul _ptr).

Pentru a întelege mai bine mecanismul de functionare a pointerilor, introducem o analogie pointeri - adrese postale, în care adresa de memorie este adresa postala, numele variabilei pointer este numele cladirii, iar entitatea referita este cladirea propriu-zisa. Aceasta analogie este prezentata în tabelul 7.1. Se observa ca doi pointeri diferiti (Fac_AC si Fac_ETC) au aceeasi valoare, indicând spre aceeasi locatie, astfel referind aceeasi entitate.


Tabela 7.1: Analogie pointeri - adrese postale
Variabila (nume pointer) Valoare adresa Entitate
Fac_AC Bd. V. Pârvan 2 Cladire Electro
Fac_ETC Bd. V. Pârvan 2 Cladire Electro
Fac_Mate Bd. V. Pârvan 4 Cladire "U"next up previous contents
Next: Operatii cu pointeri Up: Pointeri Previous: Pointeri   Cuprins
Cristian Gavrila 2001-10-02