next up previous contents
Next: Variabile. Operatori. Expresii Up: Introducere. Operatori. Expresii. Previous: Primul program în C.   Cuprins


Comparatie C - Pascal

În general, majoritatea celor care învata limbajul C sunt familiarizati cu Pascal, motiv pentru care prezentam în tabelul 1.1 o comparatie între principalele elemente diferite ale celor doua limbaje.


Tabela 1.1: Exemplificari ale diferentei între Pascal si C
Element în Pascal în C
declarare variabile var nume_var : tip ; tip nume_var ;
  integer int
tipuri real double sau float
fundamentale boolean nu exista, se foloseste 0 si 1
  string se folosesc tablouri (char[]) sau pointeri (char *)
tipul tablou array[min..max] of tip tip[lung_tablou]
alte tipuri record struct sau union
  set of nu exista
  while conditie do while (conditie)
sintaxa unor if conditie then if (conditie)
instructiuni for v:= min to max do for (v=min; v$<$max; v++)
  case switch
  := =
  = ==
operatori $<>$ !=
  AND OR NOT && $\vert\vert$ !
  modulo %
subprograme functii si proceduri doar functii
operatii de I/O instructiuni: readln, writeln, ... functii de biblioteca: printf, scanf, ...
delimitatori de bloc begin ...end { ...}
comentarii { ...} /* ...*/next up previous contents
Next: Variabile. Operatori. Expresii Up: Introducere. Operatori. Expresii. Previous: Primul program în C.   Cuprins
Cristian Gavrila 2001-10-02