next up previous contents
Next: Prelucrarea fisierelor Up: Caractere, siruri de caractere. Previous: Probleme rezolvate   Cuprins


Probleme propuse

  1. Se da o lista de cuvinte separate prin spatiu, lista care se încheie prin doua rânduri goale succesive (doua enter-uri). Sa se tipareasca în ordine alfabetica toate palindroamele care apar în lista. Un palindrom este un cuvânt care este identic citit de la început spre sfârsit ca si de la sfârsit spre început (de exemplu: cazac, elevele, cojoc).

  2. Un numar real are diagrama sintactica prezentata în Figura 4.1. Scrieti o functie care converteste un sir de caractere, ce respecta aceasta diagrama, în valoarea reala corespunzatoare. Functia primeste ca parametru pointerul la sirul de convertit si returneaza valoarea reala calculata. Functia elimina eventualele spatii ce preced numarul. Scrieti un program care citeste repetat de la intrare siruri de caractere si, folosind functia anterioara, afiseaza valoarea numerica a sirului citit. Programul se termina prin introducerea numarului 0. În caz ca un sir de caractere nu respecta diagrama sintactica, programul se termina cu un mesaj de eroare care specifica exact ce neconcordanta cu diagrama a avut loc.

    Figura 4.1: Diagrama sintactica a unui numar real
    \begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=diagrama.eps, width=\textwidth} \end{center} \end{figure}


next up previous contents
Next: Prelucrarea fisierelor Up: Caractere, siruri de caractere. Previous: Probleme rezolvate   Cuprins
Cristian Gavrila 2001-10-02