next up previous contents
Next: Caractere, siruri de caractere. Up: Operatii la nivel de Previous: Probleme rezolvate   Cuprins


Probleme propuse

  1. Sa se scrie o functie setbits(x,p,n,y), care returneaza un întreg x având n biti începând de la pozitia p egali cu cei mai din dreapta n biti ai întregului y, ca în figura 3.2. Restul bitilor lui x ramân nemodificati.

    Figura 3.2: Functia setbits
    \begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=setbits.eps} \end{center}\end{figure}

  2. Sa se scrie o functie bin(x) care afiseaza reprezentarea binara a unui întreg x, utilizând operatorii de deplasare la nivel de bit.

  3. Se considera multimi cu elemente întregi având valori în intervalul [1...n]. Aceste multimi se implementeaza ca vectori de biti: char tab[n/8+1], în care sunt setati bitii corespunzatori elementelor prezente în multime. Sa se implementeze urmatoarele operatii (functii) cu aceste multimi: Se va scrie un program care permite, pe baza unui meniu, selectarea acestor operatii.


next up previous contents
Next: Caractere, siruri de caractere. Up: Operatii la nivel de Previous: Probleme rezolvate   Cuprins
Cristian Gavrila 2001-10-02