Reguli de desfasurare a orelor de laborator la disciplina Sisteme de operare

Orele de laborator au rolul de a completa cursul prin formarea unei baze practice in ceea ce priveste utilizarea calificata a sistemelor de operare.

Activitatea studentilor la laborator este obligatorie si se concretizeaza printr-o nota finala care va avea ponderea de 35% in cadrul notei la disciplina Sisteme de operare.

Regulile de desfasurare a orelor si de evaluare a studentilor au fost stabilite in ideea unei participari sustinute a studentilor la lucrarile de laborator. Ele nu se doresc a fi constrangeri artificiale, ci ii ajuta pe studenti sa se pregateasca temeinic pentru examen. Regulile sunt:

A. Lucrarile de laborator

 1. Activitatea practica la disciplina Sisteme de operare consta in 14 sedinte de laborator, cu structura prezentata pe site-ul oficial. Prezenta studentilor este obligatorie pentru toate lucrarile, conform precizarilor de pe pagina laboratorului.
 2. Studentii trebuie sa se prezinte la laborator la datele specificate in orarul subgrupei din care acestia fac parte.
 3. Participarea la laborator nu inseamna simpla prezenta. Cadrul didactic poate dispune eliminarea unui student din laborator in cazul in care activitatea acestuia nu e suficienta si poate verifica la oricare moment acest lucru prin intrebari din lucrarea curenta. O lucrare este promovata daca studentul a abordat tema propusa de cadrul didactic. Nota: Evaluarea calitativa a cunostintelor acumulate in fiecare perioada a laboratorului se face exclusiv prin testele programate si prin predarea proiectelor.
 4. Un numar de maxim 3 lucrari neefectuate (dintre cele marcate in program cu L1, L2,...) pot fi recuperate pe parcursul semestrului, in limita locurilor disponibile, numai la orele si cu acordul cadrului didactic cu care studentul respectiv face in mod obisnuit laboratorul.
 5. Pentru fiecare lucrare de laborator studentii vor trebui sa se pregateasca in avans, citind anumite sectiuni din indrumatorul de laborator (disponibil online) si bibliografia asociata. Lista materialelor de studiat va fi anuntata in saptamana premergatoare lucrarii respective.
 6. Activitatea de la laborator a studentilor consta in rezolvarea unei teme enuntate pe loc de catre cadrul didactic care supervizeaza laboratorul. Pentru temele respective nu se dau note, singura evaluare calitativa are loc in cadrul testelor.
 7. Recuperarea unei lucrari consta in participarea integrala a studentului la laborator, ca in cazul unei sesiuni de lucru normale. Enuntul problemei pe care studentul trebuie sa o rezolve, desi este din acelasi domeniu, poate fi diferit de cel enuntat in ziua in care lucrarea trebuia efectuata initial.

B. Evaluarea activitatii la laborator

 1. Evaluarea activitatii se face periodic, prin teste programate si, in functie de circumstante*, un mini-proiect. Notele la teste si proiect sunt intre 1 si 10 si nu se rotunjesc (sunt date cu 2 zecimale exacte).Testele si proiectul au rolul de a evalua cunostintele studentilor de la momente precise in cadrul semestrului, surprinzand in mod specific evolutia in timp a studentului. Testele si proiectul sunt obligatorii. Neprezentarea la un test sau nepredarea proiectului pana la termenul limita atrag notarea cu 1 (unu) a acestuia.
 2. Predarea proiectului poate fi facuta in avans, cu acordul cadrului didactic exprimat cu cel putin 4 zile inainte de data la care se doreste predarea. Predarea in avans se poate face numai la cadrul didactic cu care studentii respectivi fac laboratorul si doar daca in acea sedinta studentul nu participa la teste.
 3. Evaluarea si notarea studentilor la teste si proiect se face individual, indiferent de situatie. Studentii trebuie sa participe la test si sa predea proiectul in cadrul grupei sau formatiei de studiu cu care participa in mod normal la laborator.
 4. In timpul testelor este interzisa detinerea de catre studenti a oricarui tip de dispozitive de comunicare electronica (telefon, tableta, ceas inteligent etc). Studentii care vor fi gasiti avand asupra lor astfel de dispozitive vor fi eliminati de la test.
 5. Plagiatul se pedepseste.
 6. In limita locurilor disponibile in laborator si numai cu acordul cadrului didactic, in ultima saptamana a semestrului poate fi recuperat un singur test restant (la care studentul a absentat) la laborator sau proiectul (nu ambele). Deoarece rezultatele unui test sunt 100% relevante numai la data primei sale programari (deoarece exprima activitatea din exact acel moment a studentului), pentru testele recuperate se vor aplica penalizari substantiale in nota acordata. Aprobarea participarii la recuperarea unui test sau recuperarea proiectului este strict la latitudinea cadrului didactic, care va evalua oportunitatea acesteia in functie de activitatea studentului pe parcursul semestrului. Penalitati se aplica si proiectelor recuperate dupa data limita.
 7. Notele la teste nu pot fi supuse unei proceduri de marire ulterioara a acestora, deoarece ele trebuie sa reflecte activitatea pe parcurs a studentilor. Din acelasi motiv, testului restant recuperat i se aplica penalizari.
 8. Pentru studentii care si-au indeplinit obligatiile descrise in acest regulament, nota finala la laborator este o medie intre nota la proiect si notele primite la teste, dupa urmatoarea formula:
  N = (T1 + T2 + T3)/3
 9. Nota minima pentru promovarea partii practice (laborator) este 5, indiferent de valorile notelor individuale de la teste. Notele nu se rotunjesc (sunt date cu 2 zecimale exacte).
*Nota: In anul universitar curent nu exista proiect la laborator