Reguli de desfasurare a orelor de laborator la disciplina Sisteme de operare

Orele de laborator au rolul de a aplica tematicile studiate la curs, formand abilitati practice in domeniul abordat de aceasta disciplina.

Activitatea studentilor la laborator este obligatorie si se concretizeaza printr-o nota finala.

In anul universitar 2023-2024, laboratorul este organizat exclusiv in regim cu prezenta fizica.

Regulile de desfasurare a orelor si de evaluare a studentilor au fost stabilite in ideea unei participari sustinute a studentilor la lucrarile de laborator. Ele sunt obligatorii, dar nu se doresc a fi constrangeri artificiale, ci ii ajuta pe studenti sa se pregateasca temeinic pentru examen.

Regulile sunt:

A. Lucrarile de laborator

 1. Activitatea practica la disciplina Sisteme de operare consta in 14 sedinte, cu structura prezentata la inceputul semestrului. Prezenta studentilor este obligatorie pentru toate lucrarile.

 2. Laboratorul se desfasoara folosind platforma Campus Virtual. Se considera ca este datoria studentului de a avea acces pe aceasta platforma si a fi inscris la cursul Sisteme de Operare.

 3. Studentii trebuie sa se prezinte la laborator la datele specificate in orarul subgrupei din care acestia fac parte. Nu se accepta schimbari/modificari ale grupelor.

 4. Participarea la laborator nu inseamna simpla prezenta. Cadrul didactic poate dispune eliminarea unui student din laborator in cazul in care activitatea acestuia nu e suficienta si poate verifica la oricare moment acest lucru prin intrebari din lucrarea curenta. O lucrare este promovata daca studentul a abordat tema propusa de cadrul didactic. Nota: Evaluarea calitativa a cunostintelor acumulate in fiecare perioada a laboratorului se face exclusiv prin procedura descrisa mai jos.

 5. Un numar de maxim 3 lucrari neefectuate pot fi recuperate pe parcursul semestrului, de regula in saptamana a XIV-a, in limita locurilor disponibile, numai la orele si cu acordul cadrului didactic cu care studentul respectiv face in mod obisnuit laboratorul. Testele de evaluare nu se considera a fi lucrari de laborator

 6. Pentru fiecare lucrare de laborator studentii vor trebui sa se pregateasca in avans, citind anumite sectiuni din indrumatorul de laborator (disponibil online) si bibliografia asociata. Lista materialelor de studiat este disponibila pe platforma Campus Virtual. Pe langa materiale, pe platforma Campus Virtual cursul mai contine si exercitii si probleme propuse spre rezolvare de catre studenti ca si studiu individual.

  Se recomanda insistent ca studentii sa citeasca lucrarea de laborator si sa rezolve probleme propuse inainte de a se prezenta la sedinta de laborator propriu-zisa. Efectuarea acestei pregatiri in avans poate fi verificata de cadrul didactic care conduce laboratorul, inclusiv prin aplicarea unor chestionare rapide.

 7. Activitatea de la laborator a studentilor consta in rezolvarea unei teme enuntate pe loc de catre cadrul didactic care supervizeaza laboratorul. Pentru temele respective nu se dau note, singura evaluare calitativa are loc conform procedurii descrise mai jos.

 8. Recuperarea unei lucrari consta in participarea integrala a studentului la laborator, ca in cazul unei sesiuni de lucru normale. Enuntul problemei pe care studentul trebuie sa o rezolve, desi este din acelasi domeniu, poate fi diferit de cel enuntat in ziua in care lucrarea trebuia efectuata initial.

 9. Recuperarile, de orice fel (lucrari, teste), se pot face doar cu cadrul didactic care coordoneaza activitatea formatiei de lucru (subgrupa) din care studentul face parte, cu exceptia cazurilor in care cadrul didactic nu este disponibil sau delega in mod explicit acest rol catre altcineva. Motivul este acela ca evaluarea studentilor la laborator este un proces complex, care analizeaza evolutia studentilor de-a lungul intregului semestru si tine cont de intreaga lor activitate, aceasta incluzand modul de abordare a fiecareia dintre lucrarilor de laborator.

 10. Este strict interzisa utilizarea, in timpul laboratorului, a evaluarilor precum si in cadrul dezvoltarii solutiilor pentru problemele propuse spre rezolvare, a instrumentelor de tipul asistentilor virtuali, a oricaror sisteme cu inteligenta artificiala si a oricaror alte resurse in afara documentatiilor si tutorialelor scrise. Incalcarea acestei reguli determina eliminarea de la sesiunea de laborator a studentului respectiv si notarea absentei la acea data.

 11. Participarea la laborator

B. Procedura de evaluare a activitatii la laborator

 1. Evaluarea la laborator se face atat continuu, de-a lungul semestrului, prin urmarirea activitatii saptamanale la laborator, cat si prin perioade desemnate explicit pentru evaluare.

 2. Evaluarea si notarea studentilor la laborator se face individual, indiferent de situatie. Studentii trebuie sa participe la activitatile de evaluare in cadrul grupei sau formatiei de studiu cu care participa in mod normal la laborator.

 3. Plagiatul se pedepseste. Situatiile de plagiat vor fi prezentate decanatului in vederea aplicarii sanctiunii de exmatriculare.

 4. In anul universitar 2023-2024 exista o perioada de evaluare anuntata pe platforma Campus Virtual, iar nota finala la laborator include si o componenta care descrie activitatea studentului pe parcursul intregului semestru. Pot exista si modalitati specifice de evaluare, de tipul fast track sau de alta natura, acolo unde e cazul; existenta unor astfel de proceduri va fi anuntata pe Campus Virtual.

 5. Nota la laborator se calculeaza cu formula: N = round(Np*0,4 + Ne*0,6), in care Np este nota de evaluare a activitatii pe parcurs de-a lungul intregului semestru, iar Ne este nota obtinuta in perioadele explicite de evaluare, ca urmare a unei serii de activitati desfasurate de-a lungul semestrului, prin care este dezvoltat un proiect cu specificatiile anuntate la momentele oportune, pe platforma Campus Virtual.

  Important: Nota Ne poate fi obtinuta cu valoare mai mare decat 1 doar daca toate componentele proiectului au fost predate la timp, conform procedurilor discutate la laborator (inclusiv prin incarcarea periodica a lor in repository-ul online al proiectului). In plus, ea nu exprima numai evaluarea stricta a programelor si celorlaltor componente predate, ci se bazeaza si pe elemente de evaluare (intrebari, discutii etc.) specifice, care urmaresc nivelul de pregatire si implicarea studentului in acest context.

 6. Notele la laborator nu pot fi supuse unei proceduri de marire ulterioara a acestora, deoarece ele trebuie sa reflecte activitatea pe parcurs a studentilor.

 7. Pentru studentii care si-au indeplinit obligatiile descrise in acest regulament, nota finala la laborator va fi calculata pe baza evaluarilor realizate si in functie de activitatea pe parcurs. Pot fi acordate bonusuri, la decizia coordonatorului care a lucrat direct cu studentul, dar nu pot fi aplicate penalizari la nota finala.

 8. Nota (media) minima pentru promovarea laboratorului este 5.