Reguli de desfasurare a orelor de laborator la disciplina Sisteme de operare

Orele de laborator au rolul de a completa cursul prin formarea unei baze practice in ceea ce priveste utilizarea calificata a sistemelor de operare.

Activitatea studentilor la laborator este obligatorie si se concretizeaza printr-o nota finala.

In anul universitar 2022-2023, laboratorul este organizat exclusiv in regim cu prezenta fizica.

Regulile de desfasurare a orelor si de evaluare a studentilor au fost stabilite in ideea unei participari sustinute a studentilor la lucrarile de laborator. Ele nu se doresc a fi constrangeri artificiale, ci ii ajuta pe studenti sa se pregateasca temeinic pentru examen.

Regulile sunt:

A. Lucrarile de laborator

 1. Activitatea practica la disciplina Sisteme de operare consta in 14 sedinte, cu structura prezentata in prealabil la inceputul laboratorului, aceasta nemodificandu-se pe parcursul semestrului. Prezenta studentilor este obligatorie pentru toate lucrarile.

 2. Laboratorul se desfasoara folosind platforma Campus Virtual. Se considera ca este datoria studentului de a avea acces pe aceasta platforma si a fi inscris la cursul Sisteme de Operare.

 3. Studentii trebuie sa se prezinte la laborator la datele specificate in orarul subgrupei din care acestia fac parte. Nu se accepta schimbari/modificari ale grupelor.

 4. Participarea la laborator nu inseamna simpla prezenta. Cadrul didactic poate dispune eliminarea unui student din laborator in cazul in care activitatea acestuia nu e suficienta si poate verifica la oricare moment acest lucru prin intrebari din lucrarea curenta. O lucrare este promovata daca studentul a abordat tema propusa de cadrul didactic. Nota: Evaluarea calitativa a cunostintelor acumulate in fiecare perioada a laboratorului se face exclusiv prin testele programate.

 5. Un numar de maxim 3 lucrari neefectuate pot fi recuperate pe parcursul semestrului, in limita locurilor disponibile, numai la orele si cu acordul cadrului didactic cu care studentul respectiv face in mod obisnuit laboratorul. Testele de evaluare nu se considera a fi lucrari de laborator

 6. Pentru fiecare lucrare de laborator studentii vor trebui sa se pregateasca in avans, citind anumite sectiuni din indrumatorul de laborator (disponibil online) si bibliografia asociata. Lista materialelor de studiat este disponibila pe platforma Campus Virtual. Pe langa materiale, pe platforma Campus Virtual cursul mai contine si exercitii si probleme propuse spre rezolvare de catre studenti ca si studiu individual.

 7. Activitatea de la laborator a studentilor consta in rezolvarea unei teme enuntate pe loc de catre cadrul didactic care supervizeaza laboratorul. Pentru temele respective nu se dau note, singura evaluare calitativa are loc in cadrul testelor.

 8. Recuperarea unei lucrari consta in participarea integrala a studentului la laborator, ca in cazul unei sesiuni de lucru normale. Enuntul problemei pe care studentul trebuie sa o rezolve, desi este din acelasi domeniu, poate fi diferit de cel enuntat in ziua in care lucrarea trebuia efectuata initial.

 9. Recuperarile, de orice fel (lucrari, teste), se pot face doar cu cadrul didactic care coordoneaza activitatea formatiei de lucru (subgrupa) din care studentul face parte, cu exceptia cazurilor in care cadrul didactic nu este disponibil sau deleaga in mod explicit acest rol catre altcineva. Motivul este acela ca evaluarea studentilor la laborator este un proces complex, care analizeaza evolutia studentilor de-a lungul intregului semestru si tine cont de intreaga lor activitate, aceasta incluzand modul de abordare a fiecareia dintre lucrarilor de laborator.

 10. Se recomanda insistent ca studentii sa citeasca lucrarea de laborator si sa rezolve probleme propuse inainte de a se prezenta la sedinta de laborator propriu-zisa.

B. Evaluarea activitatii la laborator

 1. Evaluarea la laborator se face periodic, de-a lungul semestrului, prin teste sau sesiuni de evaluare programate.

 2. Testele periodice de evaluare a cunostintelor, atunci cand ele sunt utilizate ca modalitate de evaluare, sunt programate conform informatiilor afisate despre structura laboratorului. Notele la testele de evaluare sunt date cu doua zecimale exacte, au valori intre 1 si 10 si nu se rotunjesc. Testele au rolul de a evalua cunostintele studentilor la momente precise in cadrul semestrului, surprinzand in mod specific evolutia in timp a acestora.

 3. Testele de evaluare a cunostintelor sunt obligatorii. Neprezentarea la un test duce automat la neincheierea situatiei de laborator. Pe platforma Campus Virtual, absenta la unul din testele de evaluare este marcata, prin conventie, cu 0 (zero), dar acest punctaj nu este luat in calcul pentru o medie sau nota. In cazul existentei de astfel de marcaje pana la sfarsitul semestrului, media la laborator nu va fi incheiata, pentru studentii respectivi.

 4. Pot fi elaborate si modalitati alternative sau complementare de evaluare a activitatii la laborator. Acestea vor fi anuntate de catre cadrele didactice sau pe platforma Campus Virtual si sunt obligatorii.

 5. Evaluarea si notarea studentilor la teste, evaluari si proiect se face individual, indiferent de situatie. Studentii trebuie sa participe la acestea in cadrul grupei sau formatiei de studiu cu care participa in mod normal la laborator.

 6. Plagiatul se pedepseste. Situatiile de plagiat vor fi prezentate decanatului in vederea aplicarii sanctiunii de exmatriculare.

 7. In limita locurilor disponibile in laborator si numai cu acordul cadrului didactic, in ultima saptamana a semestrului poate fi recuperat un singur „test restant” (adica un test la care studentul a absentat) la laborator. Deoarece rezultatele unui test sunt 100% relevante numai la data primei sale programari (deoarece exprima activitatea din exact acel moment a studentului), pentru testele recuperate se vor aplica penalizari substantiale in nota acordata. Aprobarea participarii la recuperarea unui test sau recuperarea proiectului este strict la latitudinea cadrului didactic, care va evalua oportunitatea acesteia in functie de activitatea studentului pe parcursul semestrului.

 8. Fiecare test va fi sustinut o singura data. Nu se acorda prezentari suplimentare/speciale pentru teste de laborator.

 9. In anul universitar 2022-2023 exista o perioada de evaluare anuntata pe platforma Campus Virtual, iar nota finala la laborator include si o componenta care descrie activitatea studentului pe parcursul intregului semestru. Pot exista si modalitati specifice de evaluare, de tipul fast track sau de alta natura, acolo unde e cazul; existenta unor astfel de proceduri va fi anuntata pe Campus Virtual.

 10. Notele la teste sau evaluari nu pot fi supuse unei proceduri de marire ulterioara a acestora, deoarece ele trebuie sa reflecte activitatea pe parcurs a studentilor. Din acelasi motiv, testului restant recuperat i se aplica penalizari.

 11. Pentru studentii care si-au indeplinit obligatiile descrise in acest regulament, nota finala la laborator va fi calculata pe baza testelor, a evaluarilor realizate si in functie de activitatea pe parcurs. Pot fi acordate bonusuri, la decizia coordonatorului care a lucrat direct cu studentul, dar nu pot fi aplicate penalizari la nota finala.

 1. Nota minima pentru promovarea partii practice (laborator) este 5, indiferent de valorile notelor individuale de la teste sau evaluari. .