Notarea la testele de la laboratorul de SOPrincipii generale

Nota minima e 1.

Nu se puncteaza lucrari care nu rezolva problemele specificate in cerinte. Daca programul sau scriptul rezolva alta problema, e generic sau nu se conformeaza specificatiilor, nota ramane 1. Nu se puncteaza secvente izolate de cod, nu se dau puncte pentru faptul ca se stiu folosi in izolare comenzi, apeluri sistem sau functii de biblioteca etc. Abordarea cerintelor este preconditie fundamentala pentru aplicarea oricaruia din elementele componente ale baremurilor, inclusiv pentru cerintele minimale.

Orice incercare de plagiat, reusita sau nu, se sanctioneaza cu eliminarea studentului de la test si acordarea notei 1. Situatiile grave se declara prin proces-verbal la Decanat, in vederea exmatricularii.

Programul compileaza sau nu? Nu e direct relevant pentru notare, dar numarul sau tipul erorilor pot fi criterii care arata ca studentul nu cunoaste elemente de programare, C sau UNIX. Erorile minore de compilare, daca pot fi corectate usor, vor fi depunctate dar fara a anula predarea programului. Celelalte cazuri in care programul da erori de compilare duc la nepredarea temei si acordarea notei 1.

Cerinte minimale: Pentru nota 5 lucrarea trebuie sa prezinte o minima functionalitate obligatorie, specificata pentru fiecare test. Cerintele minimale trebuie sa fie implementate complet si corect, asftel incat orice eroare intr-o solutie care rezolva doar cerintele minimale va duce la o nota sub 5.Test 1 – Fisiere si directoare [60 minute]

Materia vizata

BaremTest 2 – Shell Script in bash [30-45 minute]Materia vizata

Barem

Test 3 – Procese, pipe-uri, semnale [60 minute]

Materia vizata:

Barem