Evaluarea si masurarea timpului de executie al unui algoritm

 

1.Definitia unui tip de date abstract - TDA

Un TDA este un model matematic cu o colectie de operatori definiti pe el.

Intr-un TDA, operatorii pot avea ca operanzi nu numai instante ale TDA-ului respectiv, ci si ale altui TDA, dupa cum rezultatul poate fi o instanta a oricarui TDA, dar cel putin un operand sau rezultatul trebuie sa apartina TDA-ului respectiv.

Un TDA "incapsuleaza" un tip de date, in sensul ca definitia si toti operatorii tipului pot fi localizati intr-o sectiune a programului, astfel incit metoda de implementare a TDA-ului poate fi modificata usor, aceasta implicind doar rescrierea operatorilor tipului, restul programului raminind nemodificat.

In afara sectiunii unde este definit, TDA-ul poate fi privit ca un tip primitiv.

O implementare a unui TDA este "traducerea" intr-un limbaj de programare a declaratiei unei variabile a TDA si, prin cite o procedura, a fiecarui operator al TDA; o implementare foloseste o anumita structura de date pentru reprezentarea TDA.

Notiunile tip de date, structura de date si tip de date abstract, desi asemanatoare, au intelesuri diferite.

Intr-un limbaj de programare, tipul de date al unei variabile reprezinta setul (multimea) de valori pe care le poate lua variabila respectiva.

Daca un algoritm se elaboreaza folosind pseudocodul si tipuri de date abstracte, pentru implementarea algoritmului intr-un limbaj de programare, TDA-urile trebuie reprezentate in termenii tipurilor de date si a operatorilor definiti in limbajul respectiv. Pentru implementarea unui model matematic reprezentind un TDA, se folosesc structuri de date, care sint colectii de variabile, ce pot fi de tipuri diferite.

 

2.Timpul de executie al unui program

De multe ori, pentru rezolvarea unei probleme, trebuie ales un algoritm dintre mai multi posibili, doua criterii principale de alegere fiind contradictorii:

(1)algoritmul sa fie simplu de inteles, de codificat si de depanat;

(2)algoritmul sa foloseasca eficient resursele calculatorului, sa aiba un timp de executie redus.

Daca programul care se scrie trebuie rulat de un numar mic de ori, prima cerinta este mai importanta; in aceasta situatie, timpul de punere la punct a programului e mai important decit timpul lui de rulare, deci trebuie aleasa varianta cea mai simpla a programului.

Daca programul urmeaza a fi rulat de un numar mare de ori, avind si un numar mare de date de prelucrat, trebuie ales algoritmul care duce la o executie mai rapida. Chiar in aceasta situatie, ar trebui implementat mai inainte algoritmul mai simplu si calculata reducerea de timp de executie pe care ar aduce-o implementarea algoritmului complex.

Timpul de rulare al unui program depinde de urmatorii factori:

-datele de intrare

-calitatea codului generat de compilator

-natura si viteza de executie a instructiunilor programului

-complexitatea algoritmului care sta la baza programului.

Deci timpul de rulare e o functie de intrarea sa, de cele mai multe ori, nedepinzind de valorile de la intrare, ci de numarul de date.

Se noteaza cu T(n) timpul de rulare al unui program, ale carui date de intrare au dimensiunea n. De exemplu T(n) poate fi cn^2, unde c este o constanta.

Daca timpul de rulare depinde de valorile datelor de la intrare, in calculul lui T(n) se va lua in considerarea situatia cea mai defavorabila, cea care duce la timpul cel mai mare.

Cum timpul de rulare depinde nu numai de intrare (n) si de algoritm, ci si de performantele calculatorului pe care se executa programul, T(n) se apreciaza ca fiind proportional cu o anumita functie de n si nu se exprima in unitati reale de timp, deci T(n)=cf(n).

Timpul T(n) de rulare al unui program, poate fi apreciat printr-o functie O(f(n)), daca exista constantele pozitive c si n0, astfel incit T(n)<=cf(n), oricare ar fi n>=n0. Functia O(f(n)) reprezinta aproximarea limitei superioare a lui T(n) si se spune ca T(n) este O(f(n)), iar f(n) se numeste limita superioara a ratei de crestere a lui T(n).

Exemplul 1.1

T(n)=3n^3+2n^2 este O(n^3), pentru ca 3n^3+2n^2<=5n^3, pentru orice n>=0.

Pentru specificarea limitei inferioare a ratei de crestere a lui T(n), se foloseste functia @(g(n)) si se spune T(n) este @(g(n)), insemnind ca exista constanta pozitiva c, astfel incit T(n)>=cg(n), pentru o

infinitate de valori ale lui n.

Exemplul 1.2

T(n)=n^3+2n^2 este @(n^3), pentru ca pentru c=1, T(n)=n^3+2n^2>=n^3, pentru o infinitate de valori ale lui n, cele n>=0.

In comparatia intre timpii de rulare ai diferitelor programe (sau a diferitelor variante ale aceluiasi program), constantele de proportionalitate nu pot fi intotdeauna neglijate. Spre exemplu, s-ar putea spune ca un program avind O(n^2) este mai rapid decit unul cu O(n^3), dar, in cazul cind constantele ar fi 100, respectiv 5, al doilea program este mai rapid pentru n<20.

Exista urmatoarele cazuri cind rata de crestere a timpului de executie, nu e cel mai bun criteriu de apreciere a performantelor unui algoritm:

-daca un program se ruleaza de putine ori, se alege algoritmul cel mai usor de implementat;

-daca intretinerea trebuie facuta de o alta persoana decit cea care l-a scris, un algoritm simplu,chiar mai putin eficient, e de preferat unuia performant, dar foarte complex si greu de inteles;

-exista algoritmi foarte eficienti, dar care necesita un spatiu de memorie foarte mare, astfel incit folosirea memoriei externe, le diminueaza foarte mult performantele.

Inainte de prezentarea citorva reguli pentru determinarea timpului de executie al unui program, se dau cele referitoare la suma si produsul functiei O:

(1)Daca T1(n) si T2(n) sint timpii de executie a doua secvente de program P1 si P2, T1(n) fiind O(f(n)), iar T2(n) fiind O(g(n)), atunci timpul de executie T1(n)+T2(n), al secventei P1 urmata de P2, va fi O(max(f(n),g(n))).

Demonstratie:

Exista c1 si n1 astfel incit T1(n)<=c1f(n), pentru orice n>=n1 si

exista c2 si n2 astfel incit T2(n)<=c2g(n), pentru orice n>=n2.

Notind n0=max(n1,n2), pentru n>=n0

T1(n)+T2(n)<=c1f(n)+c2g(n)<=(c1+c2)max(f(n),g(n)).

Exemplul 1.3

Avind trei secvente de program cu timpii O(n^3),O(n^2) si O(n*log n), conform regulii anterior prezentate, timpul total de executie a celor trei secvente va fi O(max(max(n^3,n^2),n*log n))= O(max(n^3,n*log n))=O(n^3).

(2)Daca T1(n) este O(f(n)) si T2(n) este O(g(n)),atunci T1(n)T2(n) este O(f(n)g(n)).

Citeva reguli generale pentru evaluarea timpului de executie, functie de marimea n a datelor de intrare, sint:

(1)timpul de executie a unei instructiuni de asignare, citire sau scriere, este O(1);

(2)timpul de rulare a unei secvente de instructiuni e determinat de regula de insumare, fiind proportional cu cel mai lung timp din cei ai instructiunilor secventei;

(3)timpul de executie a unei instructiuni if-then-else este suma dintre timpul de evaluare a conditiei (O(1)) si cel mai mare dintre timpii de executie ai instructiunilor pentru conditie adevarata sau falsa;

(4)timpul de executie a unei instructiuni de ciclare este suma, pentru toate iteratiile, dintre timpul de executie a corpului instructiunii si cel de evaluare a conditiei de terminare (O(1));

(5)pentru evaluarea timpului de executie a unei proceduri recursive, se asociaza fiecarei proceduri recursive un timp necunoscut T(n), unde n masoara argumentele procedurii; se poate obtine o relatie recurenta pentru T(n), adica o ecuatie pentru T(n), in termeni T(k), pentru diferite valori ale lui k;

(6)timpul de executie poate fi analizat chiar pentru programele scrise in pseudocod; pentru secventele care cuprind operatii asupra unor TDA, se pot alege citeva implementari si astfel se poate face comparatie intre performantele implementarilor, in contextul aplicatiei respective.

Exemplul 1.4

Mai jos se prezinta modul de evaluare a timpului de executie a procedurii de sortare a elementelor unui tablou de dimensiune n prin metoda "bubble":

 type int_array=array[1..n] of integer;
 procedure bubble(var a:int_array); {sortare crescatoare}
  var i,j,temp:integer;
  begin
 (1) for i:=1 to n-1 do
 (2)  for j:=n downto i+1 do
 (3)   if a[j-1]>a[j] then begin
 (4)    temp:=a[j-1];
 (5)    a[j-1]:=a[j];
 (6)    a[j]:=temp
	 end
  end; {bubble}

Timpii de rulare pentru instructiunile de asignare (4),(5) si (6) sint O(1), deci pentru secventa (4)-(6), timpul este O(max(1,1,1))=O(1).

Pentru instructiunea if-then (3), timpul este suma dintre cel pentru evaluarea conditiei, O(1) si cel al secventei ce se executa la conditie adevarata, tot O(1), calculat mai sus, deci O(1), acesta fiind deci si timpul pentru o iteratie a instructiunii for (2).

Pentru cele n-i iteratii ale lui for (2), timpul de executie este O((n-i)*1)=O(n-i).

Pentru instructiunea for (1), avind n-1 iteratii, timpul de executie este:

S(i=1,n-1)(n-i)=(n-1)+(n-2)+...+(n-n+1)=n^2/2-n/2,

deci este O(n^2).

Exemplul 1.5

Modalitatea de evaluare a timpului de executie al unei proceduri recursive, este ilustrata prin cea a functiei de calcul al factorialului:

   function factorial(n:integer):integer;
   begin
 (1) if n<=1 then
 (2)  factorial:=1
   else
 (3)  factorial:=n*factorial(n-1)
   end; {factorial}

Dimensiunea intrarii este aici n, valoarea numarului al carui factorial se calculeaza si se noteaza cu T(n), timpul de rulare al functiei factorial(n).

Timpul de rulare pentru liniile (1) si (2) este O(1), iar pentru linia (3) este O(1)+T(n-1), deci cu constantele c si d neprecizate:

T(n)=c+T(n-1), pentru n>1 sau

T(n)=d , pentru n<=1.

Pentru n>2, expandind pe T(n-1), se obtine

T(n)=2c+T(n-2), pentru n>2.

Pentru n>3, expandind pe T(n-2), se obtine

T(n)=3n+T(n-3), pentru n>3.

Deci, in general

T(n)=ic+T(n-i), pentru n>i.

In final, cind i=n-1, se obtine

T(n)=(n-1)c+T(1)=(n-1)c+d.

Deci T(n) este O(n).

 

3.Citeva recomandari

Disciplinele SDTPA si PAA prezinta o serie de TDA, cu implementari ale fiecarui tip, precum si algoritmi si aplicatii specifici tipurilor, dar si unor implementari particulare.

Pe parcursul lucrarilor de laborator, se vor urmari performantele TDA-urilor si ale implementarilor lor in aplicatii diverse, atit printr-o evaluare a lor in termenii functiei O, cit si prin masurarea efectiva a timpilor de executie.

Pentru generalitatea programelor scrise si posibilitatea de comparatie intre implementarile aceluiasi TDA, e indicat ca in elaborarea programelor, ultima detaliere sa se faca asupra TDA, pentru "incapsularea" TDA se propun variantele:

(1)specificarea unui TDA ca obiect in Pascal, respectiv clasa in C++, metodele publice fiind identice indiferent de implementare;

Exemplul C++ in fisierele: durata.h, durata.cpp pdurata.cpp

(2)implementarile unui TDA sa se faca prin unit-uri Pascal cu aceeasi interfata; pentru abordarea limbajului C, se recomanda ca operatorii unui TDA (functiile) sa se defineasca intr-un fisier separat si sa aiba aceleasi prototipuri, grupate intr-un fisier header, indiferent de varianta de implementare a tipului.

Exemplul C in fisierele: timer.h, timer.c ptimer.c

Exemplul Pascal in fisierele: timer.pas ptimer.pas