TDA TABELA

Introducere:

Lucrarea prezinta aspectele principale legate de definirea TDA tabela, metodele de implementare si performantele acestora.

1.Aspecte teoretice

1.1.Definitia TDA tabela

Descriere:

Tabela consta dintr-o secventa finita de elemente. Fiecare element are cel putin o cheie care identifica in mod unic intrarea in tabela si care este un cimp al elementului.
   Notatii:
   tipElement - tipul elementelor tabelei
   tipCheie  - tipul cheii
   t     - tabela
   e     - valoare a lui tipElement
   k     - valoare a lui tipCheie
   b     - valoare booleana
   contor   - valoare intreaga

   Operatori:
   CreazaTabelaVida(t)
     - procedura care face pe t vid
   TabelaVida(t) -> b
     - functie booleana care returneaza "true" daca tabela e goala
   TabelaPlina(t) -> b
     - functie booleana care returneaza "true" daca tabela e plina
   CheieElemTabela(e) -> k
     - functie ce returneaza cheia elementului e
   CheieGasita(t,k) -> b
     - functie ce returneaza "true" daca cheia k se gaseste in t
   InserElemTabela(t,e)
     - procedura care insereaza pe e in t, presupunind ca acesta nu exista
   SuprimaElemTabela(t,k)
     - procedura ce suprima din tabela t elementul cu cheia k, presupunind
      ca acest element exista
   FurnizeazaElemTabela(t,k) -> e
     - functie care returneaza elementul cu cheia k, presupunind ca
      elementul exista
   TraverseazaTabela(t,Vizitare(ListaArgumente)
     - procedura ce executa procedura Vizitare pentru fiecare element al
      tabelei t
   DimensTabela(t) -> contor
     - functie ce returneaza numarul de elemente din tabela; se poate
      actualiza o variabila contor la fiecare insertie si suprimare
   Actualizare(t,e)
     - procedura ce actualizeaza intrarea din tabela ce contine elementul
      e; se poate scrie prin apelul operatorilor anterior definiti :
      SuprimaElemTabela(t,CheieElemTabela(e)) si InserElemTabela(t,e)

1.2.Tehnici de implementare a TDA tabela

1.2.1.Implementarea cu ajutorul tablourilor ordonate

Aceasta implementare este avantajoasa atunci cind se realizeaza multe consultari, verificari sau rapoarte asupra tabelei ( care folosesc cautarea binara ce este O(log2(n)) ) si numarul de insertii si suprimari este redus ( la aceste operatii trebuie mutate toate elementele urmatoare, cu o pozitie spre indici mai mari, respectiv mai mici, deci O(n) ).

Ca un dezavantaj apare si faptul ca pentru rezervarea spatiului de memorie statica al tabloului, trebuie evaluat numarul de insertii ce se vor face.

1.2.2.Implementarea cu ajutorul tablourilor neordonate

Implementarea e avantajoasa pentru operatiile de insertie ( O(1),insertia se fac la sfirsitul tabloului ) si suprimare ( O(1), ultima intrare ocupata se suprapune peste cea ce se suprima ), dar dezavantajoasa pentru cele de cautare ( cautaea se face liniar, deci O(n) ), traversare ordonata ( inainte trebuie facuta sortarea, deci O(n*log2(n)) -> O(n^2). De asemenea trebuie cunoscuta dimensiunea maxima a tabloului.

1.2.3.Implementarea cu ajutorul listelor inlantuite ordonate

Cautarea secventiala care este O(n) se efectueaza inainte de insertii sau suprimari, ducind la timpi mari, O(n), pentru aceste operatii.

Implementarea este avantajoasa cind se realizeaza traversari frecvente in ordinea cheilor si cind nu se cunoaste numarul maxim de elemente.

1.2.4.Implementarea cu ajutorul listelor inlantuite neordonate

Implementarea este avantajoasa cind se fac multe insertii ( se efectueaza la inceputul listei, deci O(1) ) si cind nu se cunoaste dimensiunea maxima a tabloului. Suprimarile ( O(n), din cauza cautarii secventiale ), traversarile ordonate ( ce presupun realizarea sortarii ) se realizeaza in timpi mult mai mari.

1.2.5.Implementarea bazata pe tehnica dispersiei

Pentru "tabloul dispersat", care contine noduril cu care se lucreaza, se rezerva static un volum constant de memorie. In general, dimensiunea p a tabloului ( indicii variind intre 0 si p-1 ) este mult mai mica decit numarul valorilor din tipCheie, deci a cheilor posibile.

Se defineste o functie de asociere H, care e de fapt o functie de dispersie:
H : tipCheie -> 0_p-1,
ce asociaza fiecarei chei cite un indice de tablou.

Prin metoda dispersiei, care se mai numeste si "transformarea cheilor" sau "hashing" ( amestecare ), pentru inregistrarea unui element cu cheia k, se determina indicele l=H(k), apoi se depune elementul la intarea l. Pentru o alta cheie k_prim, avind acelasi indice asociat l=H(k)=H(k_prim), se ajunge la "situatia de coliziune", care se poate rezolva prin mai multe metode.

Pentru cautarea unei chei k, se verifica daca elementul de la intrarea H(k) are cheia cautata, in caz negativ, s-a ajuns la coliziune.

Pentru aplicarea tehnicii dispersiei, care duce la performante foarte bune, trebuie solutionate doua probleme:
- definirea functiei de dispersie H
- rezolvarea situatiilor de coliziune.

1.2.5.1.Alegerea functiei de dispersie
Functia de dispersie trebuie sa fie usor calculabila si sa repartizeze cit mai uniform cheile in tabloul dispersat, astfel incit probabilitatea coliziu- nilor sa fie cit mai mica.

Foarte des se foloseste functia: H(k)=ord(k) mod p, unde ord(k) precizeaza numarul de ordine al cheii k in multimea tuturor cheilor.

In cazul cheilor siruri de caractere se pot folosi functiile:
H(k)=( suma(i=1,length(k)) 2^i * ord(k[i]) ) mod p, sau
H(k)=( suma(i=1,length(k)) ord(k[i]) ) mod p.

Se demonstreaza ca pentru repartitia cit mai uniforma a cheilor, dimensiu- nea p a tabloului trebuie sa fie numar prim. Daca p e o putere a lui 2, calculul indicelui l s-ar face mai rapid, dar posibilitatea de aparitie a coliziunilor ar fi mult mai mare.

1.2.5.2.Tratarea situatiei de coliziune
Se folosesc mai des doua variante de tratare a situatiilor de coliziune:
a) inlantuirea directa
Se inlantuie intr-o lista toate nodurile ce conduc la acelasi indice ( indice primar ) prin functia de dispersie, memoria suplimentara alocata numindu-se zona de depasire. Dezavantajele variantei sint necesitatea unei prelucrari in plus, a listei si definirii fiecarei intrari a tabloului cu un cimp in plus, de inlantuire spre aceasta lista.
b) adresare deschisa
La aparitia coliziunii, se parcurge tabloul t pina la gasirea unei intrari libere, dupa algoritmul:
   l:=H(k); nr_incercari:=0;
   repeat
    if t[l].cheie=k then
     {element gasit}
    else
     if t[l].cheie=liber then
      {elementul nu e in tablou, se introduce}
     else
      begin {tratarea coliziunii}
       inc(nr_incercari);
       l:=H(k)+g(nr_incercari)
      end
   until *gasit or *s-a introdus or *tabela e plina;
O varianta pentru functia g(nr_incercari) este cea care duce la testarea indicilor consecutivi din tablou, acesta fiind exploatat circular, deci indicele testat la pasul nr_incercari este:
l=(H(k)+nr_incercari) mod p,
incercarea initiala, considerindu-se ca pasul 0.

Dezavantajul acestei adresari liniare este ca are tendinta de a ingramadi nodurile in continuarea celor existente, coliziunile aparind mai des.

Adresarea patratica cu indicele la pasul nr_incercari:
l=(H(k)+nr_incercari^2) mod p,
elimina dezavantajul anterior, dar conduce la probabilitatea ( mica ) de a nu se putea gasi nici o intrare libere, desi tabele nu e plina.

1.2.5.3.Analiza tehnicii dispersiei

Se demonstreaza ca numarul de incercari pentru gasirea unei intrari libere, daca tratarea coliziunilor repartizeaza uniform cheile in spatiul liber, este:
E=1/f*ln(1-f),
unde f este factorul de umplere al tabloului dispersat ( raportul dintre numarul de chei existente in tablou si dimensiunea p a acestuia ).

Formula ilustreaza performantele foarte bune ale metodei dispersiei, de exemplu 2.56 incercari la un factor de umplere de 0.9.

Daca rezolvarea coliziunilor se face prin adresare directa, formula devine:
E=(1-f/2)/(1-f),
pastrind inca performante bune, de exemplu 5.5 incercari la un factor de umplere de 0.9.

In ciuda performantelor bune, metoda dispersiei are dezavantajele:
- dimensiunea tabloului trebuie estimata anterior, lucru ce nu e posibil intotdeauna ( caz in care se folosesc liste sau arbori ), ajungindu-se fie la risipa, fie la depasirea memoriei alocate; in plus, pentru performante bune, alocarea initiala trebuie facuta cu 10% mai mult decit e necesar;
- suprimarea cheilor este dificila, mai putin in cazul inlantuirii directe.
2.Aplicatii Se cere sa se construiasca o tabela hashing continind identificatorii dintr-un text ( fisier ), fiecare identificator avind asociat si contorul de aparitii. a)Sa se evalueze performantele referitoare la timpul de constructie si factorul maxim de incarcare al tabelei; intr-o rulare separata sa se stabileasca corespondenta intre numarul de incercari pentru rezolvarea coliziunii si fac- torul de incarcare al tabelei. Se vor aborda ambele variante prezentate in lucrare pentru functia H ( pentru chei siruri de caractere ), precum si cele trei metode de rezolvare a coliziunilor. Testele se vor face cu pentru diferite lungimi ale tabelei ( inclusiv numere prime si puteri ale lui 2 ). b)Folosind aplicatiile de la lucrarile anterioare, sa se compare perfor- mantele implementarii tabelei prin tehnica dispersiei cu cele ale implementari- lor prin tablouri si liste ordonate si neordonate. c)Care ar fi algoritmul si performanta suprimarii unui identificator din tabela, in fiecare din cele trei metode de tratare a coliziunilor. d)Sa se scrie secventa ce implementeaza tehnica redispersiei - in momentul in care tabela de dispersie e plina, se genereaza un tablou mai mare, in care se copiaza toate elementele, zona ocupata anterior, eliberindu-se. Discutie asupra performantelor acestei tehnici raportate la cele ale unei tabele ce are alocat de la inceput un spatiu foarte mare; e posibila implementarea in limbajele Pascal si C ?