Aplicatii - Liste


1.Informatiile despre abonatii telefonici (nume, adresa, numar de telefon) se pastreaza in trei liste identice ca informatii, ordonate alfabetic dupa numele abonatilor, listele fiind implementate cu:tablou, pointeri, cursori.

Sa se realizeze un program interactiv care realizeaza operatiile: -adaugarea unui nou abonat -scoaterea din evidenta a unui abonat -afisarea numarului de telefon al unui abonat -afisarea datelor unui abonat cu un numar dat -afisarea intregii liste

Operatiile se executa in paralel asupra tuturor celor 3 liste, afisind pentru comparatie timpii de executie pentru fiecare varianta( initial listele sint vide).


2.Se prelucreaza un fisier text oarecare, contorizind pentru fiecare identificator, numarul de aparitii. Se va masura timpul de prelucrare a fisierului pentru fiecare din variantele: -lista neordonata, cu nod fanion si insertie la inceputul listei -lista ordonata avind doua noduri fictive -lista reordonata dupa fiecare cautare.

Se vor afisa informatiile din cele trei liste, in urma prelucrarii.


3.Se considera tipul de date abstract lista, implementat in urmatoarele variante: a.tablou neordonat cu un nod fanion b.tablou ordonat, prelucrat prin tehnica binara c.cu ajutorul cursorilor, ca lista ordonata d.cu ajutorul pointerilor, ca lista neordonata simplu inlantuita e.similar d, dar ca lista ordonata f.similar e, dar cu doua noduri fictive g.cu ajutorul pointerilor, folosind tehnica reordonarii h.cu ajutorul pointerilor, ca lista circulara dublu inlantuita g.cu ajutorul pointerilor, ca lista ordonata dublu inlantuita.

Pentru fiecare varianta sa se scrie operatorii de insertie, cautare, suprimare si parcurgere. Sa se redacteze un program interactiv, avind urmatoarele optiuni: S - construieste o secventa aleatoare, de lungime data, de chei I - insereaza cheile secventei in listele corespunzatoare tuturor secventelor C - cauta cheile secventei in liste D - sterge cheile secventei din liste P - parcurge listele , afisind cheile X - terminare.

Pentru optiunile I, C, D, P se vor afisa timpii de executie, corespunzatori fiecarei implementari si se vor face aprecieri asupra performantelor. Obsevatie: programul poate fi scris astfel incit sa prelucreze o singura lista, fiind rulat pentru fiecare implementare; in acest caz insa, pentru ca secventele de test sa fie aceleasi, vor fi introduse anterior in fisiere, optiunea S a programului, aducind cheile unui fisier indicat, intr-un tablou din memorie.