Universitatea "Politehnica" Timișoara

Facultatea de Automatică și Calculatoare
Departamentul de Calculatoare

Îndrumător de laborator

 

 

Titular disciplină:
 Ioan Stoianov