next up previous contents
Next: Probleme propuse spre rezolvare Up: Tipul abstract arbore binar Previous: Comentarea programului   Cuprins


Problema propusa

O baza de date pastreaza informatii despre marfurile dintr-un magazin. Baza de date e realizata folosind un arbore binar ordonat. Sa se scrie un program care realizeaza urmatoarele:

- introduce o noua marfa în baza de date;

- tipareste baza de date ordonata dupa numele marfii si separat dupa pret;

- sterge toate marfurile cu termenul de garantie expirat;

- creeaza un arbore binar ordonat dupa pret, arbore care va contine doar marfurile cu un pret mai mic ca o valoare data p. Valoarea p se citeste.Cristian Gavrila 2001-10-02