next up previous contents
Next: Comentarea programului Up: Problema rezolvata Previous: Problema rezolvata   Cuprins


Sursa programului

Fisierul tip.h

/* tipul unui nod al listei ce implementeaza evidenta */
typedef struct nod_lista 
{
 char *nume; /* nume */
 char *loc_munca; /* locul de munca */
 int varsta; /* varsta */
 struct nod_lista *alf; /* inlantuirea in ordine alfabetica */
 struct nod_lista *varcr; /* inlantuirea in ordinea 
               crescatoarea a varstei */
 struct nod_lista *vardes; /* inlantuirea in ordinea 
                descrescatoarea a varstei */
} nod;


/* operatiile asupra listei */
nod *cauta(char *);
void introdu(char *, char *, int);
void afis_alf(void);
void afis_des(void);
void afis_loc_munca(char *);
void afis_varsta(int);
void elimin(char *);
void elimin_loc_munca(char *);

Fisierul lista.c

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "tip.h"

static nod *inc1=NULL, *inc2=NULL, *inc3=NULL ;
/* nodurile listei sunt inlantuite dupa cele trei 
  criterii de ordonare */
/* cele trei liste sunt indicate de inc1, inc2 si inc3 */
/* inc1 indica lista ordonata in ordine alfabetica */
/* inc2 indica lista ordonata in ordinea crescatoare a varstei */
/* inc3 indica lista ordonata in ordinea descrecatoare a varstei*/

static nod *auxp; /* variabila auxiliara 
           folosita la eliminarea unui nod */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*  cauta in lista ordonata alfabetic nodul care are   */
/*  numele egal cu parametrul n;             */
/*  returneaza pointerul la nod sau NULL         */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
nod *cauta(char *n)
{
 nod *l;


 for(l=inc1; l!=NULL && strcmp(l->nume, n) < 0; l=l->alf); 
   /* parcurge lista cautand nodul cu nume egal cu n */

 if (l!=NULL && strcmp(l->nume, n)==0) 
 /* daca nodul a fost gasit */
  return l;
 return NULL;
} /* cauta */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*   scot1 elimina din lista ordonata alfabetic nodul  */
/*   care are numele egal cu parametrul l        */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
nod *scot1(nod *p, char *l)
/* p este inceputul listei din care se face eliminarea */
{
 nod *l1, *l2;

 for(l1=l2=p; l1!=NULL && strcmp(l1->nume, l) < 0; 
   l2=l1, l1=l1->alf); /* se parcurge lista ordonata alfabetic
               cautand nodul cu numele egal cu l */

 if (l1!=NULL && strcmp(l1->nume, l) == 0) 
    /*daca s-a gasit nodul*/
  if(l1 == l2 ) /* daca este primul nod in lista */
   return p->alf; 
  else
  {
   l2->alf=l1->alf;
   return p;
  }
 else /* nodul nu a fost gasit in lista */
 {
  printf("Eroare: %s nu apare in evidenta\n", l);
  return p;
 }
} /* scot1 */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*   scot2 elimina din lista ordonata crescator dupa   */
/* varsta, nodul care are numele egal cu parametrul l   */ 
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
nod *scot2(nod *p, char *l)
/* p este inceputul listei din care se face eliminarea */
{
 nod *l1, *l2;

 for (l1=l2=p; l1!=NULL && strcmp(l1->nume, l)!=0; 
    l2=l1, l1=l1->varcr); /* se parcurge lista ordonata 
               crescator functie de varsta cautand
               nodul cu numele egal cu l */

 if (l1!=NULL && strcmp(l1->nume, l)==0) 
   /* daca s-a gasit nodul */
  if(l1 == l2 ) /* daca este primul nod in lista */
   return p->varcr;
  else
  {
   l2->varcr=l1->varcr;
   return p;
  }
 else
 {
  printf("Eroare: %s nu apare in evidenta\n",l);
  return p;
 }
} /* scot2 */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*  scot3 elimina din lista ordonata descrescator dupa  */
/* varsta nodul care are numele egal cu parametrul l    */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
nod *scot3(nod *p, char *l)
/* p este inceputul listei din care se face eliminarea */
{
 nod *l1, *l2;

 for (l1=l2=p; l1!=NULL && strcmp(l1->nume, l)!=0; 
    l2=l1, l1=l1->vardes); /* se parcurge lista ordonata 
               descrescator functie de varsta 
               cautand nodul cu numele egal cu l*/

 if (l1!=NULL && strcmp (l1->nume, l)==0)
 /* daca s-a gasit nodul */
 {
  auxp=l1; /* auxp indica spre nodul care se elimina */
  if (l1==l2) /* daca este primul nod in lista */
   return p->vardes;
  else
  {
   l2->vardes=l1->vardes;
   return p;
  }
 }
 else
 {
  printf("Eroare: %s nu apare in evidenta\n", l);
  return p;
 }
} /* scot3 */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*   intr1 introduce nodul indicat de l in lista    */
/*   ordonata alfabetic, cu adresa de inceput in p   */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
nod *intr1(nod *p, nod *l)
/* p este inceputul listei in care se face introducerea */
/* l este nodul care este inserat */
{
 nod *l1, *l2;

 for(l1=l2=p; l1!=NULL && strcmp(l1->nume, l->nume)<0; 
   l2=l1, l1=l1->alf);

 l->alf=l1;
 if (l1==l2) /* daca nodul este inserat la inceputul listei */
  return l;
 else
 {
  l2->alf=l;
  return p;
 }
} /* intr1 */

/*----------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*  intr2 introduce nodul indicat de l in lista ordonata  */  
/*  crescator functie de varsta, cu adresa de inceput in p */
/*                             */
/*----------------------------------------------------------*/
 
nod *intr2( nod *p, nod *l)
/* p este inceputul listei in care se face introducerea */
/* l este nodul care este inserat */ 
{
 nod *l1, *l2;

 for (l1=l2=p; l1!=NULL && l1->varsta<l->varsta; 
    l2=l1, l1=l1->varcr);

 l->varcr=l1;
 if (l1==l2) /* daca nodul este inserat la inceputul listei */
  return l;
 else
 {
  l2->varcr=l;
  return p;
 }
} /* intr2 */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*  intr3 introduce nodul indicat de l in lista ordonata */
/*       descrescator functie de varsta,      */
/*        cu adresa de inceput in p        */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
nod *intr3(nod *p, nod *l)
/* p este inceputul listei in care se face introducerea */
/* l este nodul care este inserat */
{
 nod *l1, *l2;

 for (l1=l2=p; l1!=NULL && l1->varsta>l->varsta;
    l2=l1, l1=l1->vardes);

 l->vardes=l1;
 if (l1==l2) /* daca nodul este inserat la inceputul listei */
  return l;
 else
 {
  l2->vardes=l;
  return p;
 }
} /* intr3 */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/* introdu creeaza un nod nou pentru o persoana noua si il */
/* inlantuie in cele trei evidente             */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

void introdu(char *n, char *lm, int v)
/* n reprezinta numele persoanei */
/* lm reprezinta locul de munca */
/* v reprezinta varsta */
{
 nod *t;
 if ((t=cauta(n))!=NULL) 
   /* daca exista deja o persoana cu numele n */
 {
  /* actualizeaza locul de munca */
  free(t->loc_munca); 
  if ((t->loc_munca=(char*)malloc(strlen(lm)+1))==NULL)
  {
   printf("Eroare: memorie insuficienta\n");
   exit(1);
  }
  else
  {
   strcpy(t->loc_munca, lm); /* noul loc de munca */ 
   t->varsta=v; /* noua varsta */
   inc2=scot2(inc2, t->nume); 
   /* elimina nodul din lista ordonata crescator dupa varsta */
   inc2=intr2(inc2, t); 
   /* introdu nodul in lista ordonata crescator dupa varsta */
   inc3=scot3(inc3, t->nume); 
   /*elimina nodul din lista ordonata descrescator dupa varsta*/
   inc3=intr3(inc3, t); 
   /* introdu nodul in lista ordonata crescator dupa varsta */
  }
 }
 else /* daca nodul nu apare in evidenta */
  /* aloca memorie pentru nod */
  if ((t=(nod*)malloc(sizeof(nod)))==NULL ||
   (t->nume=(char*)malloc(strlen(n)+1))==NULL ||
   (t->loc_munca=(char*)malloc(strlen(lm)+1))==NULL)
  {
   printf("Eroare: memorie insuficienta\n");
   exit(1);
  }
  else
  {
   /* initializeaza campurile nodului nou */
   strcpy(t->nume, n);
   strcpy(t->loc_munca, lm);
   t->varsta=v;
   inc1=intr1(inc1, t); /* nodul este introdus in lista 1 */
   inc2=intr2(inc2, t); /* nodul este introdus in lista 2 */
   inc3=intr3(inc3, t); /* nodul este introdus in lista 3 */
  }
} /* introdu */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/* parcurge lista ordonata alfabetic si afiseaza evidenta */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
void afis_alf(void)
{
 nod *p;

 for (p=inc1; p!=NULL ; p=p->alf) 
   /* parcurge lista ordonata alfabetic */
 {
  printf("Nume: %s\n", p->nume);
  printf("Loc de munca: %s\n", p->loc_munca);
  printf("varsta: %d\n\n", p->varsta);
 }
} /* afis_alf */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/* afiseaza evidenta in ordinea descrescatoare a varstei */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
void afis_des(void)
{
 nod *p;

 for (p=inc3; p!=NULL; p=p->vardes)
 /*parcurge lista ordonata descrescator in functie de varsta*/
  printf("Nume: %s\n", p->nume);
} /* afis_des */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*   afiseaza ordonat alfabetic persoanele cu locul   */
/*           de munca lm             */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
void afis_loc_munca(char *lm)
{
 nod *l;

 for (l=inc1; l!=NULL; l=l->alf) 
    /* parcurge lista ordonata alfabetic */
  if (strcmp(l->loc_munca, lm)==0) 
    /* daca are locul de munca egal cu lm */
   printf(" Nume: %s\n", l->nume);
} /* afis_loc_munca */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/* afis_varsta parcurge lista ordonata crescator functie */
/* de varsta si afiseaza toate persoanele care au     */
/* varsta >= ca si v                   */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
void afis_varsta(int v)
{
 nod *l;

 for (l=inc2; l!=NULL; l=l->varcr) 
    /* se parcurge lista ordonata functie de varsta */
  if (l->varsta>=v) /* daca varsta este >= ca si limita v */
   printf("Nume: %s\n", l->nume);
} /* afis_varsta */

/*---------------------------------------------------------*/
/* elimin scoate persoana cu numele egal cu s din evidenta */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
void elimin(char *s)
{
 if (cauta(s)) /* daca s apare in evidenta */
 {
  inc1=scot1(inc1, s); /* scoate nodul din lista 1 */
  inc2=scot2(inc2, s); /* scoate nodul din lista 2 */
  inc3=scot3(inc3, s); /* scoate nodul din lista 3 */

  /* elibereaza memoria ocupata de nodul eliminat */
  free (auxp->nume);
  free (auxp->loc_munca);
  free (auxp);
 }
 else
  printf("Persoana %s nu apare in evidenta\n");
} /* elimin */

/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/* elimin_loc_munca elimina persoanele avind locul    */
/*      de munca egal cu s              */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

void elimin_loc_munca(char *s)
{
 nod *l, *aux;

 for (l=inc1; l!=NULL; )
  if (strcmp(l->loc_munca, s)==0) 
    /* s-a gasit o persoana cu locul de munca cautat */
  {
   aux=l->alf;
   elimin(l->nume); /* elimina persoana gasita */
   l=aux;
  }
  else
   l=l->alf; 
} /* elimin_loc_munca */

Fisierul main.c

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "tip.h"
/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*  Functia meniu afiseaza meniul programului, citeste  */
/*  comanda si apeleaza rutina care implementeaza     */
/*  functionalitatea comenzii respective         */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/
void meniu(void)
{
 char c, s[30], lm[30];
 int v;
 nod *t;

 while (1)
 {
  clrscr();
  printf("a- Introducerea unei persoane noi in evidenta\n");
  printf("t- Cautarea unui nume in evidenta\n");
  printf("l- Tipareste persoanele cu un anumit loc de munca\n");
  printf("p- Afiseaza persoanele de varsta mai mare sau 
        egala cu o valoare citita\n");
  printf("s- Elimina o persoana din evidenta\n");
  printf("d- Elimina persoanele cu un anumit loc de munca\n");
  printf("n- Afiseaza alfabetic persoanele din evidenta\n");
  printf("v- Afiseaza persoanele in ordinea descrescatoare 
        a varstei\n");
  printf("f- Termina programul\n\n\n");
  printf(" Introduceti optiunea: ");
  c=getchar(); getchar(); /* citeste optiunea */

  switch( c )
  {
  case 'a':
   printf("Numele persoanei: "); gets(s); /* citeste numele */
   printf(" Locul de munca: "); gets(lm); 
    /* citeste locul de munca */
   printf(" Varsta: "); scanf("%d", &v); getchar(); 
    /* citeste varsta */

   introdu(s, lm, v); 
   /* persoana si datele aferente sunt introduse in evidenta */
   break;
  case 'v':
   afis_des(); 
   /* tipareste evidenta in ordinea descrescatoare a varstei */ 
   break;
  case 't':
   printf("Numele persoanei: "); gets(s); /* citeste numele */
   if ((t=cauta(s))!=NULL) /*daca persoana apare in evidenta*/
   { 
    printf("Nume: %s\n", t->nume);
    printf("Loc de munca: %s\n", t->loc_munca);
    printf("varsta: %d\n", t->varsta);
   }
   else 
    printf("%s nu apare in evidenta\n",s);
   break;
  case 'l':
   printf(" Locul de munca: "); gets(lm); /* citeste numele */
   afis_loc_munca(lm); 
   /* afiseaza persoanele cu locul de munca citit */ 
   break;
  case 'p':
   printf(" varsta limita: "); 
   scanf("%d", &v); 
   /* citeste varsta */
   getchar();
   afis_varsta(v); 
   /* afiseaza persoanele cu varsta >= ca limita */
   break;
  case 's':
   printf(" Numele persoanei: "); gets(s); /* citeste numele */
   elimin(s); /* elimina persoana cu numele s din evidenta */
   break;
  case 'd':
   printf(" Locul de munca: "); gets(lm); /* citeste numele */
   elimin_loc_munca(lm); 
   /* elimina persoanele cu un anumit loc de munca */
   break;
  case 'n': 
   afis_alf(); 
   /* afiseaza evidenta in ordine alfabetica */
   break;
  case 'f':
   return; /* incheie meniu */
  }
  getchar();
 }
} /* meniu */


/*---------------------------------------------------------*/
/*                             */
/*     Functia main apeleaza functia meniu      */
/*                             */
/*---------------------------------------------------------*/

void main()
{
 meniu();
} /* main */Cristian Gavrila 2001-10-02