next up previous contents
Next: Functii. Functii de biblioteca Up: Introducere. Operatori. Expresii. Previous: Operatii aritmetice, expresii si   Cuprins


Probleme propuse

 1. Sa se ruleze secventa urmatoare, urmarind pas cu pas evolutia programului. Sa se explice ce efect are executia programului prezentat. Cu ajutorul help-ului mediului de programare, se vor studia functiile de biblioteca apelate.
   
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #define PROMPT ':'
  
  void main(void)
  {
     int a,b;    
     char c;    
     int rez;    
   
     while (putchar(PROMPT), scanf("%d%c%d",&a,&c,&b)!=EOF)
     {
         switch (c)
         {
         case '+':
             rez=a+b; break;
         case '-':
             rez=a-b; break;
         case '*':
             rez=a*b; break;
         case '/':
             if (b==0)
                 {
                  printf("\nImpartire la 0"); 
                  exit(1);
                 }
             rez=a/b; break;
         default:
             printf("\nOperatie necunoscuta");
             exit(1);
         }
         printf("\n%d%c%d=%d",a,c,b,rez); 
    }
  }
  

 2. Fiind date definitiile:
  int i=3,j=5;
  
  determinati valoarea urmatoarelor expresii, precum si valorile lui i si j, dupa evaluarea celor 4 expresii.
  1. (i/2) +4
  2. (j%3) * i
  3. (i++) - ($--$j)
  4. j = (i += 2)

 3. Fiind date definitiile:
  int a=2, b=2, c=1, d=0, e=4;
  
  determinati valoarea urmatoarelor expresii:
  1. a++ / ++c * $--$e
  2. $--$b * c++ - a
  3. -b - $--$c
  4. ++a - $--$e
  5. e / $--$a * b++ / c++
  6. a%=b=d=1+e/2

 4. Fiind date definitiile:
   
  int i=2, j=4;
  
  precizati care vor fi valorile lui i si j dupa executia urmatoarei instructiuni:
  j = (i++, i-j);
  

 5. Rulati urmatorul program pas cu pas vizualizând valorile variabilelor din program. Justificati rezultatele obtinute.
  void main(void)
  {
      int a,b,c; float z;
  
      a=25000; b=15000;
      c=a+b;
      z=a+b;
      z=(float)a+b;
      c=a/b;
      c=a%b;
      c=a>b;
      z=a/b;
      z=a/(float)b;
      c=a=b;
      c=a!=b;
      a=3; b=11;
      c=a++ + ++b;
      a=0; b=1;
      c=a&&b;
      c=a||b;
      c=!a;
      a=2; b=5;
      c=(a-5,b++);
      c*=a+b;
      c=(a>b)?a:b;
  }
  Cristian Gavrila 2001-10-02