next up previous contents
Next: Liste liniare multiplu înlantuite Up: Liste liniare simplu înlantuite Previous: Comentarea programului   Cuprins


Problema propusa

Sa se implementeze un set de functii care sa realizeze urmatoarele operatii:

Folosind functiile de mai sus sa se realizeze un program care citeste doua secvente consecutive de text, care se termina fiecare cu caracterul `.`. Dupa citirea textelor se cere sa se tipareasca, în ordine alfabetica, identificatorii prezenti doar în primul text, apoi cei doar în al doilea text. În continuare se vor tipari în ordine alfabetica identificatorii care sunt prezenti atât în primul cât si în al doilea text. În final se afiseaza identificatorii care apar în cel putin unul din cele doua texte.


next up previous contents
Next: Liste liniare multiplu înlantuite Up: Liste liniare simplu înlantuite Previous: Comentarea programului   Cuprins
Cristian Gavrila 2001-10-02