next up previous contents
Next: Pointeri Up: Compilarea independenta a fisierelor Previous: Evaluarea unei expresii în   Cuprins


Probleme propuse

  1. Se citeste o expresie în notatie poloneza, care contine ca operanzi constante reale, iar ca operatori +, -, * si /. Fiecare expresie apare pe o linie separata. Dupa ce s-a citit expresia, ea este evaluata si rezultatul ei este tiparit. Programul citeste expresii si le evalueaza pâna la citirea unui 0 singular pe o linie.

    Observatii:

  2. Sa se realizeze un program C ce tine evidenta personalului unei companii de dimensiuni mici (aproximativ 50 de angajati). Informatia referitoare la angajati este pastrata într-un fisier si este folosita pentru initializarea bazei de date. Fisierul contine linii de forma:

    nume varsta adresa numar_matricol functie

    Câmpurile sunt separate printr-un spatiu si sunt siruri de caractere cu urmatoarele lungimi: nume - 19, vârsta - 2, adresa - 11, numar_matricol - 5 si functie - 5.

    Functiile care trebuie implementate sunt:


next up previous contents
Next: Pointeri Up: Compilarea independenta a fisierelor Previous: Evaluarea unei expresii în   Cuprins
Cristian Gavrila 2001-10-02