next up previous contents
Next: Definirea tipului abstract stiva Up: Compilarea independenta a fisierelor Previous: Lucrul în modul "project"   Cuprins


Tipuri de date abstracte

Tipul de date abstract este o entitate manipulata doar prin operatiile ce definesc acel tip. Avantajele utilizarii tipurilor de date abstracte sunt:

  1. Programele devin independente de modul de reprezentare a datelor. Modul de reprezentare poate fi modificat, fara însa a afecta restul programului (de exemplu, o multime poate fi implementata printr-un tablou sau printr-o lista ordonata, dar partea de program ce foloseste operatorii tipului abstract ramâne neschimbata).
  2. Se previne violarea accidentala a datelor. Utilizatorul tipului abstract este fortat sa manipuleze datele doar prin intermediul operatorilor ce compun tipul abstract, astfel reducându-se riscul unei distrugeri a datelor.

Dupa cum este exemplificat în continuare, în C tipurile abstracte sunt realizate folosind fisiere. Acest mod are desigur propriile sale limitari. Mentionam doar doua din ele: nu se pot defini tablouri de tipuri abstracte si nu se pot transmite parametri având ca si tip un tip abstract.Subsections
next up previous contents
Next: Definirea tipului abstract stiva Up: Compilarea independenta a fisierelor Previous: Lucrul în modul "project"   Cuprins
Cristian Gavrila 2001-10-02