next up previous contents
Next: Reguli de structurare pe Up: Structurarea programelor C pe Previous: Structurarea programelor C pe   Cuprins


De ce mai multe fisiere ?

Utilitatea structurarii programelor C mari pe mai multe fisiere este explicata de urmatoarele avantaje:


next up previous contents
Next: Reguli de structurare pe Up: Structurarea programelor C pe Previous: Structurarea programelor C pe   Cuprins
Cristian Gavrila 2001-10-02