next up previous contents
Next: Utilizarea operatorilor Up: Operatii la nivel de Previous: Operatii la nivel de   Cuprins


Operatori la nivel de bit

Spre deosebire de alte limbaje de nivel înalt, de exemplu Pascal Standard, C ofera o familie de 6 operatori la nivel de bit, furnizând astfel facilitati specifice, de obicei, limbajelor de asamblare. Acestia permit scrierea unor programe care lucreaza îndeaproape cu sistemul hardware al calculatorului.

Operatorii la nivel de bit se aplica unor întregi, adica obiecte de tipul char, short, int, long, cu sau fara semn, iar rezultatele obtinute sunt de asemenea întregi. Fata de ceilalti operatori ai limbajului, ei opereaza asupra fiecarui bit din reprezentarea interna a operanzilor, tratându-l independent de valorile celorlalti biti.

Acesti operatori sunt:

$\thicksim$
operatorul unar de negare
&
operatorul binar si
$\vert$
operatorul binar sau
^
operatorul binar sau exclusiv
$<<$
operatorul de deplasare la stânga
$>>$
operatorul de deplasare la dreapta.Cristian Gavrila 2001-10-02